Kostol zo 40. rokov 20. storočia a pamätník SNP z roku 1950
  • Spolu so Svitom je jedným z dvoch baťovských miest na Slovensku,
  • zachovali sa viaceré budovy závodov aj domy určené pôvodne pre zamestnancov,
  • v bývalej dedine Šimonovany stojí kaštieľ, pôvodne vodný hrad.

Partizánske patrí spolu so Svitom k baťovským mestečkám. To najzaujímavejšie z histórie sa dá nájsť v dvoch rôznych častiach. Stará dedina Šimonovany vyrástla okolo kaštieľa miestnych zemepánov. Novšiu časť, zvanú kedysi aj Baťovany, stavali na sklonku prvej republiky a začiatku Slovenského štátu pri vzniku Baťovho obuvníckeho podniku.

Prelomovým sa pre mesto stal rok 1938, keď spoločnosť Moravské a slovenské strojírny patriaca do skupiny Jana Antonína Baťu začala v meste stavať závod. Šimonovany predtým boli len väčšou dedinou, ktorej počet obyvateľov v roku 1930 tesne presahoval 500, a do 30. rokov mala len jeden obchod s potravinami. Baťov podnik vyrábal aj za slovenského štátu pod názvom Baťa, slovenská účastinná spoločnosť. Českému podnikateľovi pomohlo aj to, že Tisovej vláde upísal veľkú pôžičku.

Baťovany boli stavané ako ideálne priemyselné mesto. V centre nájdeme ulice s typickými baťovskými dvojdomami, najmä Červená ulica pripomína Zlín. Zachovali sa aj pôvodné budovy továrne. Katolícky kostol na námestí začali stavať v roku 1943 a dokončili ho v roku 1949. Socialistickú budovu internátu, ktorá ho prekrývala, dalo mesto v roku 2020 zbúrať.

Po vojne Baťov podnik znárodnili a komunisti ho premenovali ho na Závody 29. augusta. Mesto v roku 1949 zmenilo názov na Partizánske a k pôvodnému menu sa už nevrátilo ani po páde totality v roku 1989. Tak ako inde, aj v Partizánskom povznikali socialistické sídliská a dnešný vzhľad mesta je silne poznačený komunizmom. K niektorým bývalým partizánom sa pritom komunistické vedenie zachovalo veľmi tvrdo – partizánskeho veliteľa Josefa Trojana popravili počas politických procesov v 50. rokoch.

Šimonovany patrili v histórii zväčša šľachtickej rodine Šimoniovcov, ktorá si pozemky v dedine udržala až do 20. storočia. Nížinný hrad na mieste ich kaštieľa stál ešte 13. storočí, výzor dnešného šľachtického sídla je už výsledkom neskoršej prestavby. Veľmi starý pôvod má aj šimonoviansky kostol s románskymi a gotickými časťami z 13. storočia.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Partizánskom


Zaujímavé články o Partizánskom


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2023. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, webu mesta Partizánske, webu fabrika umenia a pamiatkynaslovensku.sk.