Kaštieľ, bývalý vodný hrad. Stredovek. Šimonovianska ulica. Časť Šimonovany.
  • Spolu so Svitom je jedným z dvoch baťovských miest na Slovensku,
  • zachovali sa viaceré budovy závodov aj domy určené pôvodne pre zamestnancov,
  • v bývalej dedine Šimonovany stojí kaštieľ, pôvodne vodný hrad.

Partizánske patrí spolu so Svitom k baťovským mestečkám. Skladá sa z dvoch častí. Stará dedina Šimonovany vyrástla okolo kaštieľa miestnych zemepánov. Novšiu časť, zvanú kedysi aj Baťovany, postavili na sklonku prvej republiky pri výstavbe Baťovho obuvníckeho podniku.

Prelomovým sa pre mesto stal rok 1938, keď spoločnosť Moravské a slovenské strojírny patriaca do skupiny Jana Antonína Baťu začala v meste stavať závod pre tisícky robotníkov. Šimonovany predtým boli len väčšou dedinou, ktorej počet obyvateľov tesne presahoval 3000 a do 30. rokov mala len jeden obchod s potravinami. Baťov podnik vyrábal aj za Slovenského štátu pod názvom Baťa, slovenská účastinná spoločnosť. Českému podnikateľovi možno pomohlo aj to, že Tisovej vláde upísal veľkú pôžičku.

Baťovany boli stavané ako ideálne priemyselné mesto. V centre nájdeme ulice s typickými červenými baťovskými dvojdomami, zachovali sa aj pôvodné budovy továrne, hoci niektoré chátrajú. Námestie tvoria čiastočne budovy zo 40. rokov a sčasti už aj socialistické diela. Neďaleko námestia na kraji parku stojí katolícky kostol z roku 1943.

Po vojne Baťov podnik znárodnili a komunisti ho premenovali ho na Závody 29. augusta. Mesto v roku 1949 zmenilo názov na Partizánske a k pôvodnému menu sa už nevrátilo ani po páde totality v roku 1989. Tak ako inde, aj v Partizánskom povznikali socialistické sídliská a dnešný vzhľad mesta je silne poznačený komunizmom. K niektorým bývalým partizánom sa pritom komunistické vedenie zachovalo veľmi tvrdo – partizánskeho veliteľa Jozefa Trojana popravili počas politických procesov v 50. rokoch.

Šimonovany patrili v histórii zväčša šľachtickej rodine Šimoniovcov, ktorá si pozemky v dedine udržala až do 20. storočia. Opevnená veža na mieste ich kaštieľa stála ešte v 12. storočí, výzor dnešného šľachtického sídla je už výsledkom neskoršej prestavby. Veľmi starý pôvod má aj šimonoviansky kostol ešte s románskymi časťami z 13. storočia.

Fotky sú z roku 2008.