Koléniovej dom, bývalé sídlo SNR
  • V 19. storočí patrila medzi najväčšie obce na Slovensku, Štúr a Hurban odtiaľ v roku 1848 organizovali dobrovoľnícku výpravu,
  • Dom vdovy Anny Kolényovej, kde sídlila Slovenská národná rada, chceli v 50. rokoch zbúrať, nakoniec sa však z neho stalo múzeum,
  • centrum je silne poznačené socializmom, zo starších budov sa zachovali kostoly, evanjelická fara a budova okresného súdu,
  • mesto má silnú evanjelickú tradíciu, farár Daniel Krman mladší patril v prvej polovici 18. storočia medzi najvýznamnejších predstaviteľov tejto cirkvi na území Slovenska.

Myjava patrila v 19. storočí medzi najväčšie obce na Slovensku. Dnes však pre rozsiahle búranie v 60. a 70. rokoch príliš veľa historických pamiatok nemá, namiesto toho sú na hlavnej ulici väčšinou paneláky. Medzi nimi ešte zostal katolícky a evanjelický kostol a dom, v ktorom v roku 1848 pôsobila počas prvej dobrovoľníckej výpravy Slovenská národná rada.

Myjava vznikla, aspoň tak sa vo viacerých knihách a článkoch uvádza, v roku 1586, keď ju založil majiteľ čachtického panstva František Nádasdy, manžel grófky Alžbety Báthoryovej. Obec zakladali na mieste, kde sa nachádza súčasná dedina Stará Myjava, a až zhruba o sto rokov neskôr sa centrum posunulo do dnešnej polohy.

Zrejme najstaršou budovou je kostol, ktorý dnes patrí rímskokatolíckej cirkvi. Stavať si ho začala evanjelická cirkev v roku 1697, v 18. storočí jej ho vtedajšie úrady zobrali v prospech katolíkov. Nový kostol si myjavskí evanjelici postavili v rokoch 1784 až 1785 po vydaní Tolerančného patentu Jozefom II., vežu pristavali až v polovici 19. storočia. Vedľa evanjelického kostola sa dajú nájsť posledné pozostatky centra starej Myjavy – secesná evanjelická fara a budova okresného súdu z roku 1905.

Myjava sa stala sídlom slúžnovského okresu v polovici 19. storočia a aj vďaka vtedajším slúžnym na hlavnej ulici vyrástli poschodové historické budovy obchodov, bánk, ale aj obytných domov. Slovákom sa podarilo zas založiť dve vlastné banky, čo bolo v tých časoch dosť ojedinelé. Na prelome 19. a 20. storočia patrila medzi najväčšie mestá na Slovensku, aj keď väčšina obyvateľov žila na okolitých kopaniciach a k Myjave sa vtedy rátali aj niektoré dnes samostatné okolité obce.

Takmer všetky historické domy z 19. a začiatku 20. storočia na hlavnej ulici zbúrali v 60. a 70. rokoch, v tomto smere patrí Myjava k veľmi poznačeným mestám.

V 50. rokoch bratislavský Stavoprojekt počítal aj so zbúraním prízemného domu vdovy Anny Kolényovej, odkiaľ Slovenská národná rada na čele s Jozefom Miloslavom Hurbanom v septembri 1848 viedla prvú výpravu slovenských dobrovoľníkov proti uhorskej vláde. Výprava trvala len pár dní a dobrovoľníci so sedliakmi vyzbrojení často len kosami sa okrem Brezovej pod Bradlom a Myjavy príliš ďalej nedostali a nakoniec ustúpili pred uhorskými vojskami na Moravu. Nepomohla im ani rakúska cisárska armáda, hoci Viedeň sa snažila revolúciu v Uhorsku potlačiť. V troch prízemných domčekoch na Štúrovej ulici je dnes múzeum SNR. Od plánu búrať sa predsa len neskôr ustúpilo.

Okrem hurbanovskej tradície má Myjava tiež silné evanjelické korene. Pokusom vrchnosti či habsburských cisárov vnútiť ľuďom katolícku vieru obyvateľstvo viackrát tvrdo odolávalo. Miestni obyvatelia sa preto zapojili aj do protihabsburských povstaní Gábora Bethlena a Františka II. Rákocziho. Evanjelikov silne na prelome 17. a 18. storočia podržal aj miestny farár Daniel Krman mladší – inak autor viacerých spisov a spolupracovník Mateja Bela pri vydaní českého prekladu biblie, ku ktorému napísal predhovor.

V roku 1740 zomrel v bratislavskom väzení, odsúdený bol okrem iného za to, že prijal do cirkvi moravského utečenca Václava Mlynářa. Aj podľa sčítania z roku 2011 sa k evanjelikom hlásila najväčšia časť obyvateľov mesta. Silne evanjelická bola aj susedná Turá Lúka, ktorá dnes patrí Myjave.

Pozoruhodná je železničná trať z moravského Veselí nad Moravou do Nového Mesta nad Váhom. Stavali ju za prvej republiky a najmä Tunel Milana Rastislava Štefánika pod vrchom Poľana s dĺžkou viac ako dva kilometre sa vtedy považoval za zázrak techniky. V meste je možné vidieť aj jeden z najvyšších železničných viaduktov na Slovensku.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Myjave


Zaujímavé články o Myjave


Fotogaléria

Fotky sú z rokov 2022 a 2008. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, knihy Michal Dugáček, Ján Gálik: Myjava, historických pohľadníc a IAJGS.