Pamätník prvej svetovej vojny. Začiatok 20. storočia. Duklianska ulica.
  • Centrum je značne prestavané,
  • zachoval sa jeden kaštieľ, druhý pohltila budova domu kultúry,
  • najstarší kostol je evanjelický z 18. storočia, zvyšné sú z 20. storočia.

Pred vojnou boli Giraltovce veľkou prevažne evanjelickou obcou, ktorá od 19. storočia slúžila zároveň ako sídlo okresu. Za socializmu mesto značne prestavali. V centre vyrástli typické komunistické budovy ako napríklad červený obchodný dom Jednota, staré prízemné domy zbúrali a ešte aj socha leva z čias prvej svetovej vojny sa premiestňovala.

V stredoveku boli Giraltovce zemepanskou obcou. Zemania si tam postavili postupne viacero kaštieľov. Asi najznámejší z nich – prízemná klasicistická stavba – dnes funguje ako domov sociálnych služieb. Ďalší kaštieľ za socializmu prestavali na dom pionierov a tretí zbúrali úplne, aby na jeho mieste postavili školu.

Po reformácii dominovali v Giraltovciach evanjelici. Giraltovce sú dodnes jedným z mála slovenských miest, kde najstarší kostol patrí protestantom. Vyrástol koncom 18. storočia, vežu má však ešte staršiu. Rímski i grécki katolíci si svoje kostoly vybudovali až za Slovenského štátu. Oba sú však postavené v historickom štýle a pred gréckokatolíckym chrámom nakoniec opäť našiel svoje miesto i lev, ktorý má pripomínať zastavenie vpádu cárskych vojsk za prvej svetovej vojny.

Napriek rozsiahlemu búraniu v Giraltovciach prežilo ešte pár ďalších starších stavieb. Jednou z nich je obecný, dnes už mestský úrad, postavený za prvej republiky. Asi pätinu obyvateľov tvorili pred vojnou Židia, po ktorých zas zostal židovský cintorín s najstaršími pomníkmi ešte z 18. storočia. Synagóga už neexistuje.

Dnešné Giraltovce patria k menším slovenským mestám. O štatút okresného mesta prišli v roku 1960, v 90. rokoch bola takmer tretina obyvateľov bez práce. Približne 15 percent populácie tvoria Rómovia.

Fotky sú z roku 2010.