• Centrum je značne prestavané,
  • zachoval sa jeden kaštieľ, druhý pohltila budova domu kultúry,
  • najstarší kostol je evanjelický prestavaný v 18. storočí, zvyšné sú z 20. storočia.

Pred druhou svetovou vojnou boli Giraltovce obcou s pomerne veľkou evanjelickou menšinou a sídlom okresu od čias Uhorska. Za socializmu mesto značne prestavali. V centre vyrástli typické komunistické budovy ako napríklad červený obchodný dom, staré prízemné domy zbúrali a ešte aj socha leva z čias prvej svetovej vojny sa premiestňovala.

V stredoveku boli Giraltovce zemepanskou obcou. Zemania si tam postavili postupne viacero kaštieľov. Asi najznámejší z nich – prízemná baroková stavba – dnes funguje ako domov sociálnych služieb. Ďalší kaštieľ za socializmu prestavali na dom pionierov (neskôr kultúrny dom) a tretí zbúrali úplne, aby na jeho mieste postavili školu.

Po reformácii istý čas dominovali v Giraltovciach evanjelici. Giraltovce sú dodnes jedným z mála slovenských miest, kde najstarší kostol patrí protestantom. Jeho dnešná podoba je z veľkej časti výsledkom prestavby v 18. storočí, vežu má však ešte staršiu. Rímski i grécki katolíci si svoje kostoly vybudovali, respektíve vysvätili, až za Slovenského štátu. Oba sú však postavené v historickom štýle a pred gréckokatolíckym chrámom nakoniec opäť našiel svoje miesto i lev, ktorý má pripomínať uhorských bojovníkov v prvej svetovej vojne.

Napriek rozsiahlemu búraniu v Giraltovciach prežilo ešte pár ďalších starších stavieb. Jednou z nich je obecný, dnes už mestský úrad, postavený za prvej republiky. Ďalšou súd z toho istého obdobia. Asi pätinu obyvateľov tvorili pred vojnou Židia, po ktorých zas zostal židovský cintorín. Synagóga už neexistuje.

Dnešné Giraltovce patria k menším slovenským mestám. O štatút okresného mesta prišli v roku 1960, v 90. rokoch bola takmer tretina obyvateľov bez práce. Približne 22 percent populácie tvorili v roku 2013 podľa odhadu úradu vládneho splnomocnenca Rómovia.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Giraltovciach

  • Nenašiel som žiadne múzeum ani galériu, ku ktorej by som mohol dať odkaz na otváracie hodiny.

Zaujímavé články o Giraltovciach


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2010. Popisy sú podľa webu mesta, zoznamu Pamiatkového úradu SR a blogu Adriána Eštoka.