Mestský úrad. Budovu si pôvodne nechala postaviť začiatkom 20. storočia belgická banícka spoločnosť.
  • Začiatkom 20. storočia sa tunajšia rafinéria stala prvým väčším priemyselným podnikom na Orave,
  • staršie pamiatky reprezentuje pôvodne stredoveký kostol sv. Martina, kostol sv. Juraja, Wilcsekova kúria a františkánsky kláštor z 18. storočia,
  • novšími, ale stále historickými budovami z 19. a 20. storočia sú hotel Roháč a obecný dom.

Pohraničné mestečko Trstená je jediným na Orave, ktoré nemá štatút okresného mesta. Neznamená to však, že by mala mať aj najmenej pamiatok. Naopak, začiatkom 20. storočia bola Trstená zo štvorice súčasných oravských miest najväčšia a ako jediná mala aj väčší priemyselný podnik. V centre mesta a najmä na námestí sa tak dá nájsť vedľa staršieho františkánskeho kláštora viacero budov z tohto obdobia so zdobenou fasádou.

Pomerne veľký vplyv na vzhľad mesta mali Židia, ktorí do Trstenej prišli z Haliče po tom, čo sa tento región za Márie Terézie v roku 1772 stal súčasťou Rakúsko-Uhorska. Veľká časť domov na námestí patrila práve členom židovskej komunity, na bočnej ulici Železničiarov sa zachovala aj ich synagóga z 19. storočia, ktorá istý čas slúžila ako obchod. Na kopci na hranici chotára s Tvrdošínom stále existuje židovský cintorín, vzdušnou čiarou len pár desiatok metrov od svojho tvrdošínskeho suseda.

Najstaršími stavbami v Trstenej sú kostol sv. Martina, malá kúria Wilcsekovcov a františkánsky kláštor. Na vzhľad kostola mali najväčší vplyv renesančné a barokové prestavby v 17. a 18. storočí. Nie príliš nápadná kúria z 18. storočia sa nachádza neďaleko od námestia, neskôr slúžila ako centrum voľného času a následne ju mesto začalo prerábať na múzeum.

Hlavné námestie tvorí niekoľko väčších a honosnejších budov, stoja na ňom však aj prízemné domčeky. Františkánsky kláštor pochádza z 18. storočia, pôvodne v ňom bolo nižšie gymnázium. Neskôr v 19. storočí vzniklo kráľovské katolícke gymnázium, ktoré dostalo novú samostatnú budovu na námestí. Vedľa kláštora stojí aj malý kostolík. Jednou z najväčších stavieb námestia je hotel Roháč z 19. storočia. Za Rakúsko-Uhorska v ňom sídlili aj úrady a mesto ho využívalo na kultúrne podujatia.

Historický výzor námestia naštrbil komunistický režim. Na jeho okraji za socializmu zbúrali historickú budovu súdu a miesto nej vyrastal typický socialistický obchodný dom. Mestský úrad, presnejšie povedané obecný, keďže Trstená dlho štatút mesta nemala, sa nenachádza na námestí, ale na priľahlej Bernolákovej ulici. Budovu postavili začiatkom 20. storočia. Presnejšie, pôvodne ju využívala skrachovaná banícka spoločnosť a do mesta ju preniesli.

O sídlo okresu Trstená prišla v roku 1960, keď jediným okresným mestom na Orave zostal Dolný Kubín. Pri vytváraní nových okresov v roku 1996 dostal prednosť Tvrdošín.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Trstenej

Zaujímavé články o Trstenej


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2024. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, knihy Janka Chlustinová a kol.: Trstená včera a dnes, webu mesta Trstená a IAJGS.