Kostol sv. Michala archanjela. 18. storočie. Mierové námestie.
  • Mestom sa stala v roku 1989, hlavná ulica je kombináciou prízemných domov a panelákov,
  • Barokový kostol pochádza z 18. storočia, v časti Kľúčové je malý kaštieľ a v doline v Bielych Karpatoch poľovnícky zámoček Antonstál.

Nemšová sa oficiálne stala mestom iba v roku 1989 a príliš mestský charakter nemá. Na hlavnej ulici v centre mesta stoja malé rodinné domčeky a hneď za nimi paneláky, najväčšou pamiatkou je barokový katolícky kostol z 18. storočia.

Začiatkom 20. storočia začala v Nemšovej vyrábať skláreň, v ktorej pred rokom 1989 pracoval Vladimír Mečiar ako podnikový právnik a dnes ju vlastní švajčiarska skupina Vetropack.

Starších poschodových budov sa dá v strede Nemšovej nájsť len málo. Jednou z nich je rekonštruovaný Králikov mlyn. Po revolúcii ho získala v reštitúcii rodina pôvodných majiteľov a konajú sa v ňom výstavy. Ďalšou je jednoposchodový hostinec na ulici Janka Palu, ktorý v okolitej zástavbe pôsobí najviac historickým dojmom.

Niekoľko zaujímavých pamiatok sa dá nájsť v obciach, ktoré k Nemšovej v minulosti pričlenili. Patrí medzi ne malý kaštieľ a kaplnka v Kľúčovom, alebo poľovnícky zámoček Antonstál zo 40. rokov 20. storočia v Bielych Karpatoch. Ten je však od Nemšovej pomerne vzdialený.

V kaštieli v Kľúčovom za Rakúsko-Uhorska obdivoval botanik Jozef Ľudovít Holuby skleník s cudzokrajnými kvetmi a figovníky. Po revolúcii mesto pamiatku predalo, no súkromné firmy s talianskymi majiteľmi, ktoré ju získali, kaštieľ nezrekonštruovali.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Nemšovej


Zaujímavé články o Nemšovej


Fotogaléria

Fotky sú z roka 2017 a 2007. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR.