Námestie slobody v Gbeloch
  • Mestom sa stali v roku 1989, staršie domy v centre sú väčšinou prízemné,
  • začiatkom 20. storočia sa v Gbeloch rozbehla ťažba ropy,
  • katolícky kostol je z 19. storočia a poschodový mlyn z prvej polovice 20. storočia.

Gbely sú azda najvidieckejšie a druhé najmenšie mesto na Záhorí. Stred mesta tvoria väčšinou prízemné domy, najväčšou historickou budovou je klasicistický katolícky kostol. Atmosféru mestečka dotvára tradícia ťažby ropy, ktorá sa rozbehla tesne pred prvou svetovou vojnou. Pri vjazde do Gbelov od železničnej stanice návštevníkov víta ťažobná veža.

Ložisko plynu, kde neskôr ťažili aj ropu, objavil v roku 1912 miestny roľník Ján Medlen, v centre mestečka sa dá nájsť i jeho pamätná tabuľa. Ťažbu potom prevzal do rúk štát. Za Rakúsko-Uhorska a prvej republiky Gbely patrili k dôležitým priemyselným oblastiam. Po druhej svetovej vojne sa situácia zmenila. Hlavnú úlohu v dnešnej firme Nafta, ktorá už v Gbeloch ani nesídli, hrá skôr zemný plyn a jeho zásobníky. Ťažbu ropy ešte okrem veže pripomína expozícia v miestnom múzeu a pomenovanie Naftárska ulica.

Pred tým, než Medlen vlastnoručne ťažil plyn, boli Gbely poľnohospodárskou obcou, v ktorej mali svoje kúrie miestni zemania. V stredoveku patrili k holíčskemu panstvu a tým pádom aj jeho majiteľom – Ctiborovi z Ctiboríc, Czoborovcom a nakoniec cisárskej rodine Habsburgovcov. Ani nálezy ropy do Gbelov nepriniesli na konci Uhorska či za prvej republiky výraznejšiu výstavbu mestského charakteru, takže väčšinu mesta vrátane jeho centra tvoria rodinné domy. Za socializmu ich doplnilo niekoľko novostavieb – napríklad kultúrny dom či miestny národný výbor. Štatút mesta Gbely získali až v roku 1989.

Viaceré prízemné domy majú ozdobnejšie ladenú fasádu. Nad ich strechami vyčnieva katolícky kostol z polovice 19. storočia a niekoľkoposchodový bývalý parný mlyn. Pred kostolom stojí súsošie Immaculaty, zhruba o sto rokov staršie ako samotný chrám.

Ani v Gbeloch nechýba židovský cintorín. Je oplotený, náhrobky na pahorku uprostred borovicového lesa sú však vidieť aj spoza múrika.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Gbeloch


Zaujímavé články o Gbeloch


Fotogaléria

Fotky z roku 2023. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, stránky slovenskehrady.sk a realitnej kancelárie Archeus.