Kamenný most (nazývaný turecký). 19. storočie. Časť Zelené
  • Najmenšie okresné mesto na Slovensku,
  • centrum zahŕňa evanjelický kostol z 18. storočia, prestavaný kaštieľ a zemiansky dom s múzeom,
  • v časti Zelené je historický oblúkový kamenný most a evanjelický kostol bez veže.

Poltár je podľa sčítania z roku 2021 najmenšie okresné mesto na Slovensku a má pravdepodobne najvidieckejší charakter. V centre okolo evanjelického kostola stoja ešte staré prízemné domy, v neďalekom parku je kaštieľ, ktorý však po prestavbách už príliš ako niekdajšie sídlo šľachty nevyzerá. Zrejme najvýznamnejšia pamiatka mesta, oblúkový kamenný most, sa nachádza v pričlenenej obci Zelené. Nazývajú ho aj tureckým, hoci ho pamiatkari datujú do prvej polovice 19. storočia.

V stredoveku a na začiatku novoveku patril Poltár rôznym šľachtickým rodom – Zachovcom, Šóšovcom či Géciovcom. Jeden z majiteľov panstva, Felicián Zach, zomrel v roku 1330 po pokuse o atentát na uhorského kráľa Karola Róberta. Podobne ako ostatné novohradské obce a mestá, ani Poltár sa nevyhol v druhej polovici 16. storočia tureckej okupácii.

Evanjelický kostol v historickom jadre postavili koncom 18. storočia, zhruba v podobnom čase ako poltársky kaštieľ. O niečo novší je zaujímavý evanjelický kostol bez veže neďaleko mosta v Zelenom. Katolícky kostol v Poltári je už moderný, postavený po revolúcii.

Poltár má i viacero pamiatok v malom – miniatúrny židovský cintorín s pár hrobmi pri záhrade rodinného domu v Zelenom či malá zemianska kúria miestneho múzea. Múzeum sa dá navštíviť po dohode. Kaštieľ bol v čase mojej prvej návštevy v roku 2007 oplotený a označený varovnou tabuľou súkromný pozemok. V roku 2023 v ňom bola reštaurácia.

Aj v 19. storočí bol Poltár pomerne malou obcou, v jeho závere mal zhruba 900 až tisíc obyvateľov, hoci v meste fungovali tehelne (viaceré neskôr pohltili Ipeľské tehelne) a ďalšie boli v dnešných častiach Zelené a Slaná Lehota. V regióne okrem toho v 19. storočí vyrábalo viacero sklární. Poltárska však ešte medzi nimi nebola, vznikla až za komunizmu.

Socializmus v meste, kde sa narodil Ivan Gašparovič, donedávna pripomínali aj hviezdy na zábradlí pri železničnej trati. Pri mojej poslednej návšteve v roku 2023 tam však už neboli.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Poltári


Zaujímavé články o Poltári


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2023. Popisy k fotkám sú väčšinou podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR alebo podľa stránky Mesto Poltár na historických fotografiách.