Kúpeľný dom Bratislava. 19. storočie. Kúpeľný areál.
  • Stredoveký kostol a renesančný kaštieľ v časti Hájniky,
  • kúpeľná časť s kúpeľnými domami z 19. a prvej polovice 20. storočia.

Kúpeľné mestečko Sliač pozostáva z troch častí. Okrem areálu so starými kúpeľnými domami ho tvoria aj dve kedysi samostatné obce – Hájniky a Rybáre. V Hájnikoch stojí pôvodne stredoveký kostol so zvonicou a renesančný kaštieľ zemianskeho rodu Bezeghovcov, u ktorých ako vychovávateľ pracoval Andrej Sládkovič. Nepôsobil však v kaštieli, ale v menšej kúrii v Rybároch.

Podobne ako v mnohých iných slovenských kúpeľoch, aj pramene v Sliači boli známe ešte v stredoveku. Infraštruktúra s kúpeľnými domami sa objavila až v 19. storočí. Vtedy vyrástli liečebné domy Buda, Pešť a Pannonia, v súčasnosti Bratislava, Detva a Poľana.

Ďalšie ubytovacie zariadenie pre hostí, hotel Palace, pribudlo za prvej republiky. Navrhol ho pražský architekt Rudolf Stockar. Okrem toho sa v tomto období výrazne zmodernizoval a prestaval bývalý hotel Hungaria (v súčasnosti Slovensko).

Celý kúpeľný areál s hotelmi i prameňmi stojí v parku, ktorý má pôvod tiež v 19. storočí. Súčasťou kúpeľov je aj kaplnka svätej Hildegardy, takisto postavená v 19. storočí. Kúpeľní hostia mali do nej bližšie, kostol v Hájnikoch je od kúpeľov vzdialený zhruba 2,5 kilometra.

Hájniky, Rybáre a kúpele spolu splynuli v roku 1959, o desať rokov neskôr Sliač povýšili na mesto. Obe pôvodné obce však majú napriek niekoľkým panelákom stále silne vidiecky vzhľad.

Malý kostol svätého Mikuláša v Hájnikoch postavili ešte v stredoveku. Zvonica vedľa kostola je novšia, pochádza zo 17. storočia. Neďaleko kostola stojí neveľký renesančný kaštieľ Bezeghovcov zo 16. storočia. V čase mojej návštevy sa k nemu nedalo veľmi priblížiť, keďže bol obklopený plotmi a záhradami. Pri železničnej stanici sa ešte zachoval bývalý Grandhotel Škubňa, ktorý však veľmi schátral.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Sliači


Zaujímavé články o Sliači


Fotogaléria

Fotky sú väčšinou z roku 2008, menšia časť z 2020. Popisy k fotkám sú väčšinou podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR a súťažného zadania na obnovu kúpeľov.