Synagóga. Začiatok 20. storočia. Malá ulica.
  • V 19. storočí patril tunajší cukrovar k najväčším v strednej Európe, dnes jeho budovy chátrajú,
  • v centre sa zachoval kostol a synagóga, ktorá slúži na výstavy a koncerty,
  • časť Nitriansky Hrádok je známa nálezom sošky Venuše z mladšej doby kamennej.

Mesto bolo známe v 19. storočí najmä vďaka cukrovaru, ktorý patril k najväčším vo vtedajšom Uhorsku. V centre sú väčšinou prízemné domčeky, nad ktorými vyniká veľký kostol a synagóga. V časti Nitriansky Hrádok našli sošku venuše spred 3600 rokov pred naším letopočtom. Napriek tomu, že Šurany ležia na juhu Slovenska, žijú tu takmer samí Slováci.

Šuriansky cukrovar zamestnával v druhej polovici 19. storočia viac ako tisícku ľudí, takých podnikov bolo vtedy na území dnešného Slovenska len zopár. Mal aj svoju vlastnú železnicu. Rozsiahly komplex s pôvodnými budovami z 19. i prvej polovice 20. storočia sa nachádzajú neďaleko centra mesta. Pamiatkovo chránená však nie je ani jedna časť cukrovaru, čo zvyšuje hrozbu, že v budúcnosti niekto budovy zbúra.

Napriek tomu, že v Šuranoch fungoval taký veľký priemyselný podnik, stred mesta pôsobí so svojimi prízemnými domami skôr vidiecky. Poschodových domov alebo zdobených fasád sa nájde len minimum, výnimkou je možno tržnica. Kostol svojou veľkosťou s pôvodnými domčekmi kontrastuje. Jeho dve veže sú pôvodne barokové, zvyšok postavili nanovo pred druhou svetovou vojnou.

Mesto malo aj svoju staršiu históriu. Ako vlastníci šurianskeho hradu sa vystriedali významné rody ako Országhovci, Forgáchovci či Ilesházyovci. Hrad dali neskôr Habsburgovci zbúrať podobne ako neďalekú kľúčovú vojenskú pevnosť v Nových Zámkoch. Dnes sa po ňom nezachovalo nič. Naopak, židovskú komunitu stále pripomína synagóga na Malej ulici, do ktorej mesto nainštalovalo múzeum. Oproti nej zas stojí bývalá židovská škola.

Asi najznámejšou časťou Šurian je pričlenená obec Nitriansky Hrádok. Vďačí za to nálezu hlinenej sošky Veľkej Matky, ktorej podobizeň sa objavila aj na slovenských dvojkorunáčkach. Zväčšenú sochu si v Nitrianskom Hrádku nainštalovali i na námestie. Samotné nálezisko zvané aj Zámeček sa dá nájsť pri rieke Nitra. Okrem informačných tabúľ jeho polohu prezrádzajú terénne nerovnosti.

Fotky sú väčšinou z roku 2008.