Mestský úrad. 19.-20. storočie. Banícke námestie.
  • V stredoveku bola slobodným kráľovským mestom, v 15. storočí sa v okolí ťažila meď, neskôr železo.
  • V 19. storočí mala Gelnica viac obyvateľov než dnes.
  • Medzi pamiatky patrí stará a nová radnica, dva historické kostoly, meštianske a banícke domy.
  • Nad mestom sa nachádzajú zvyšky hradu, v časti Turzov zas historické kúpeľné domy.

Dnes už je Gelnica trochu zabudnutým okresným mestom, ale v histórii patrila k najstarším a najvýznamnejším na Spiši. Dva historické kostoly, meštianske a banícke domy dodnes pripomínajú zašlú slávu tunajších medených a železnorudných baní. Priamo nad mestom asi päť minút od centra zostalo i niekoľko múrov z niekdajšieho Gelnického hradu.

Gelnica mala v stredoveku výsady slobodného kráľovského mesta, čo znamenalo najvyšší možný stupeň samosprávy. Postupom času tento štatút strácala, keďže sa dostala do zálohu rodiny Zápoľských, neskôr ju držali Thurzovci či Csákyovci. Obyvatelia boli väčšinou Nemci, podobne ako do iných spišských miest sem prví z nich prišli na pozvanie kráľa Bela IV. po vpáde Mongolov.

Najväčší rozmach dosiahlo baníctvo v 15. storočí, vtedy bola dominantná najmä meď, ktorá sa vyvážala do mnohých krajín Európy. Potom sa ťažba pre technické a finančné ťažkosti s rastúcou potrebou odvodňovať čoraz hlbšie bane dostala do krízy. V 16. storočí sa banská činnosť rozbiehala nanovo najmä v súvislosti so spracovaním železa, v 19. a 20. však začala znovu upadať, tentoraz už zrejme nenávratne. Prejavovalo sa to i na počte obyvateľov. Ešte začiatkom 19. storočia mala Gelnica 8000 obyvateľov, v roku 1869 to bolo 5200, na prelome storočí tento počet klesol na 4000 a za prvej republiky padol na 3700. Dnes mesto počíta necelých 6000 ľudí.

Najhonosnejšie domy sa dajú nájsť na Baníckom námestí. Patrí medzi ne predovšetkým stará radnica s vežou z prelomu 18. a 19. storočia, ale aj niekoľko ďalších domov a stará nemocnica z 18. storočia. S východnou časťou mesta toto námestie spája Hlavná ulica, ktorá vedie na hlavnú železničnú stanicu. Aj na nej sa dajú nájsť historické domy. Väčšina z nich je prízemná, nájde sa však aj niekoľko jednoposchodových.

Barokovo prestavaný katolícky kostol vo vyššie položenej časti mesta pochádza zo 14. storočia, chrám evanjelikov postavili podobne ako mnohé iné protestantské kostoly po Tolerančnom patente cisára Jozefa II. koncom 18. storočia. Kostol gelnických evanjelikov dodnes zostal bez veže a udržal si tak typický tolerančný vzhľad, keďže povolenie stavať si veže dostali protestanti až neskôr. Stojí na Lutherovom námestí, ktorého vzhľad dotvárajú ďalšie historické budovy.

Z hradu nad námestím prežili len nepatrné zvyšky. Gelnickí mešťania si z múrov svojho hradu postavili ešte začiatkom 19. storočia radnicu a ďalší klinec do rakvy mu vtĺkli o pár desiatok rokov neskôr, keď dalo mesto zbúrať poškodené časti hradu po tom, čo sa murivo zosypalo na miestneho chlapca. Kopec však poskytuje široký výhľad nad mesto. V gelnickej časti Turzov zriadil rod Thurzovcov kúpele, dodnes sa tam zachoval secesný kúpeľný dom.

Fotky sú z roka 2010.