Šarišský hrad
  • Okrem Šarišského hradu je hlavnou pamiatkou stredoveký gotický kostol,
  • na kraji mesta stojí parný mlyn, ktorý bol v 19. storočí jedným z najvýznamnejších podnikov v regióne,
  • pri železničnej stanici je vystavený najstarší parný rušeň na Slovensku – Mlinská džurka.

Mestečko pod Šarišským hradom patrí k menej známym slovenským mestám. Zástavba má vidiecky charakter s prízemnými domčekmi, staršie poschodové domy sú len úplnou výnimkou. Okrem zrúcaniny Šarišského hradu na kopci vysoko nad mestom je hlavnou pamiatkou stredoveký gotický kostol. Zaujímavosťou je i areál parného mlynu na kraji mesta, ktorý bol v 19. storočí jedným z najvýznamnejších podnikov v regióne.

Napriek tomu, že Veľký Šariš dnes ako mesto príliš nevyzerá, v 13. storočí dostal od arpádovského kráľa Ondreja III. mestské výsady spoločne s poprednými šarišskými mestami Prešovom a Sabinovom. Neskôr sa vyvíjal ako podhradské mestečko závislé od hradných pánov a mestá s takýmto postavením sa väčšinou dlho medzi najvýznamnejšími neudržali.

Výstup na hrad zaberie pár desiatok minút, hradný vrch má nadmorskú výšku 570 metrov nad morom. V stredoveku patril Šarišský hrad medzi najvýznamnejšie na Slovensku, keďže bol centrom územnej správnej jednotky komitátu (neskôr župy). Aj dnes patrí medzi väčšie zrúcaniny, do dnešných čias prežili múry opevnenia i viacerých stavieb vo vnútri.

Kostol sv. Jakuba na rovnomennom námestí v historickom jadre patrí medzi najstaršie cirkevné stavby Šariša, aj keď na jeho vzhľad mali vplyv neskoršie prestavby. Na námestí stojí niekdajšia katolícka fara z 18. storočia, v ktorej je dnes múzeum. Námestie dopĺňa poschodová budova starej školy. K ďalším cirkevným pamiatkam sa dá pripočítať gotická kaplnka svätej Kunhuty blízko Hlavnej ulice.

K významným historickým stavbám regiónu by sa nepochybne zaradil aj kaštieľ, v ktorom istý čas býval vodca jedného z najväčších protihabsburských povstaní František II. Rákoczi. V roku 1948 však vzácna stavba vyhorela a krátko na to ju rozobrali. Približne na jeho mieste sa dnes na ihrisku preháňajú miestni futbalisti.

Veľký Šariš sa pýši naším najstarším parným rušňom nazývaným Mlinská džurka. (Naozaj sa píše s mäkkým i). Dotvára atmosféru železničnej stanice. Na druhom konci mesta na Mlynskej sa dajú nájsť niekoľkoposchodové budovy parného mlynu. V 19. storočí bol tento mlyn väčší než továrne v susednom neporovnateľne väčšom Prešove.

Málokto vie, že v lese neďaleko od hlavnej cesty do Prešova stoja náhrobky niekdajšieho židovského cintorína. Rovnako ako mnohé ďalšie cintoríny židovskej komunity je od centra dosť vzdialený, nachádza sa približne na polceste do Prešova.

Novšie fotky sú z roku 2015, staršie z 2008.