Kaštieľ zo začiatku 20. storočia. Takto vyzeral v roku 2007.
  • Mestom sa stali až v roku 1968 po výstavbe Chemka,
  • kaštieľ, dva kostoly, historická fara a ľudové domy.

Strážske vyrástlo najmä za socializmu okolo chemického podniku Chemko, hoci jeho história je staršia a siaha až k prvým uhorským kráľom. Centrum tvoria väčšinou paneláky a socialistické budovy, zachovali sa však i dva kostoly, historická fara, kaštieľ a prízemné ľudové domčeky.

V stredoveku sa Strážske spomínalo ako dedina. Uhorskí králi ho v 12. storočí osídlili ako pohraničnú strážnu osadu. Neskôr patrilo rôznym šľachtickým rodom. V 15. storočí to boli najmä magnáti Drugethovci z Humenného. Koncom 19. storočia tu vznikla rafinéria. Napriek tomu si Strážske udržalo vidiecky charakter a aj začiatkom prvej republiky mali sotva viac než 1600 obyvateľov. Mestom sa oficiálne stalo až v roku 1968 po vystavaní podniku Chemko.

Kaštieľ stojí v parku neďaleko rieky Laborec. V minulosti ho využívalo poľnohospodárske učilište. V čase mojej návštevy bola ešte stále na priečelí zhrdzavená tabuľa. Košický kraj potom budovu predal. Starší spomedzi dvojice kostolov v Strážskom patrí grékokatolíkom a pochádza z 18. storočia. Katolícky kostol postavili začiatkom 19. storočia, susedná fara má stredoveké korene.

Podobne ako v iných mestách na Slovensku, ani v Strážskom nechýba historický židovský cintorín. Tie bývali neraz od centra mesta pomerne vzdialené, čo v prípade Strážskeho jednoznačne platí. Niekoľko pomníkov sa totiž nachádza pri ceste približne uprostred medzi Strážskym a Brekovom.

Fotky sú z roku 2007.