Kalvínsky kostol. 18. storočie. Hlavná ulica.
  • Väčšina centra je zbúraná,
  • zachovali sa dva kostoly a židovský cintorín.

Národnostne zmiešané mestečko Veľké Kapušany príliš historicky nepôsobí, aj keď v stredoveku bolo regionálnym centrom. Publikácia Ľudovíta Gécziho o Veľkých Kapušanoch uvádza, že v 13. až 15. storočí boli najväčším mestom Užskej stolice, neskôr ich prekonal Užhorod. Pamiatkami na minulosť sú dva kostoly a židovský cintorín. Najvýznamnejšie historické budovy, ako napríklad renesančnú faru či správu okresu, zbúrali za komunizmu pri stavbe nového sídliska.

V tunajšom dnes už neexistujúcom župnom dome sa v minulosti schádzala šľachta Užskej stolice. Kapušany mali niektoré práva typického zemepanského mestečka – konali sa tu trhy a miestni richtári mali súdnu právomoc. Približne od 16. storočia význam mesta upadol a v 19. a začiatkom 20. storočia patrili Veľké Kapušany s približne 1200 obyvateľmi medzi menšie mestá na území Slovenska.

Najväčšími pamiatkami sú dva kostoly. Starší z nich je kalvínsky na Hlavnej ulici pochádzajúci z konca 18. storočia. O niečo mladší katolícky kostol postavili začiatkom 19. storočia. Meštianske či remeselnícke domy zo starších historických období chýbajú, na niektorých miestach sa dajú nájsť ešte domy zo začiatku 20. storočia, väčšinou bez ozdobnej fasády.

V Kapušanoch tradične prevažovalo maďarské obyvateľstvo nad slovenským, čo pretrvalo dodnes. Z necelých 10-tisíc obyvateľov sa v roku 2011 k Maďarom hlásilo takmer 60 percent, k Slovákom 30 percent ľudí. Ešte pred druhou svetovou vojnou zhruba pätinu obyvateľstva tvorili Židia. Ich cintorín je ďalšou zo zaujímavostí Kapušian. Od ulice ho však oddeľuje vysoký múr, cez ktorý na pomníky nie je dobre vidieť.

Prestavby za komunizmu okrem iného súviseli so spriemyselňovaním okolia. Vo Vojanoch postavili tepelnú elektráreň, v Maťovských Vojkovciach vznikla pohraničná prekládková stanica tovaru neďaleko hraníc s vtedajším Sovietskym zväzom (dnes Ukrajinou).


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť vo Veľkých Kapušanoch


Zaujímavé články o Veľkých Kapušanoch


Fotogaléria

Fotky sú z rokov 2013, 2010 a 2007. Popisy k fotkám sú podľa webovej stránky mesta a IAJGS.