Katolícky kostol sv. Šimona a Júdu. 19. storočie. Nám. L. Mécsa.
  • Väčšina centra je zbúraná,
  • zachovali sa dva kostoly a židovský cintorín.

Národnostne zmiešané mestečko Veľké Kapušany príliš historicky nepôsobí, aj keď v stredoveku bolo významným regionálnym centrom. Pamiatkami na minulosť sú dva kostoly a židovský cintorín. Najvýznamnejšie historické budovy, ako napríklad bývalý slúžnovský úrad či renesančnú faru, podľa internetovej stránky mesta zbúrali za komunizmu pri stavbe nového sídliska.

V tunajšom, dnes už neexistujúcom župnom dome, sa v minulosti schádzala šľachta Užskej stolice. Kapušany mali i niektoré práva typického zemepanského mestečka – konali sa tu trhy a miestni richtári mali súdnu právomoc. Približne od 16. storočia význam mesta upadol a v 19. a 20. storočí patrili Kapušany s približne 2000 až 2500 obyvateľmi medzi menšie mestá na území Slovenska.

Najväčšími pamiatkami sú dva kostoly. Starší z nich je kalvínsky na Hlavnej ulici pochádzajúci z konca 18. storočia. O niečo mladší katolícky kostol postavili začiatkom 19. storočia. Meštianske či remeselnícke domy zo starších historických obcí chýbajú, na niektorých miestach sa dajú nájsť ešte domy zo začiatku 20. storočia, väčšinou bez ozdobnej fasády.

V Kapušanoch tradične prevažovalo maďarské obyvateľstvo nad slovenským, čo pretrvalo dodnes. Z necelých 10-tisíc obyvateľov sa v roku 2011 k Maďarom hlásilo takmer 60 percent, k Slovákom 30 percent ľudí. Ešte pred druhou svetovou vojnou zhruba pätinu obyvateľstva tvorili Židia. Ich cintorín je ďalšou zo zaujímavostí Kapušian. Je však obklopený vysokým múrom, cez ktorý na pomníky nie je vidieť.

Prestavby za komunizmu okrem iného súviseli so spriemyselňovaním okolia. Vo Vojanoch postavili tepelnú elektráreň, v Maťovských Vojkovciach vznikla pohraničná prekládková stanica tovaru neďaleko hraníc s vtedajším Sovietskym zväzom (dnes Ukrajinou).

Fotky sú z roku 2013 a 2010 a 2007.