Pohľad na centrum mesta s veľkým kostolom sv. Petra a Pavla. Kaštieľ Coburgovcov sa ukrýva vľavo za stromom.
  • Historické železiarske mesto, ktorého vzhľad 20. storočie až tak nepoznačilo,
  • hlavnou pamiatkou je coburgovský kaštieľ,
  • ďalšími sú meštianske domy, radnica a hostinec na námestí.

Malé mestečko Jelšava patri k zakonzervovaným historických mestám, ktoré moderná doba až tak nepoznačila. Námestie v centre mesta s veľkým coburgovským kaštieľom vyzerá v mnohom podobne ako pred 200 rokmi. Len mohutný dvojvežový kostol a reduta vedľa radnice ešte začiatkom 19. storočia nestáli. Po revolúcii Jelšavu postihla vysoká nezamestnanosť. Podiel rómskeho obyvateľstva podľa odhadu z roku 2013 predstavuje 40 percent.

Podobne ako okresné mesto Revúca, aj Jelšava sa v stredoveku rozvíjala vďaka ťažbe a spracovaniu železnej rudy. Železo prilákalo na Gemer v tomto období aj nemeckých kolonistov. Koncom 19. storočia, keď železiarstvo na Slovensku výrazne upadlo, vyrástol pri Jelšave podnik na spracovanie magnezitu. Jelšava patrila v histórii rôznym šľachtickým rodom, nad mestom stál v stredoveku hrad, z ktorého sa do dnešných čias nezachovalo takmer nič, len pár múrikov na kopci.

Centrálne Námestie republiky má tvar trojuholníka a zužuje sa smerom do kopca. Veľká časť budov pochádza z 18. storočia. Kaštieľ je starší, aj on však svoju dnešnú podobu získal pri prestavbe na prelome 18. a 19. storočia. Budova bola dosť schátraná, mesto ju však už začalo so združením Čierne diery rekonštruovať. S historickým vzhľadom šľachtického sídla kontrastovalo delo a červená hviezda pred jeho bránou.

Veľký katolícky kostol na námestí postavili v polovici 19. storočia, väčšina ostatných významných budov vyrástla o storočie skôr. Platí to napríklad o radnici, ktorá sa dá ľahko rozpoznať podľa letopočtu 1781 na priečelí. Podobne ako kostol z 19. storočia pochádza vedľajšia budova reduty. Okrem toho námestie zdobí aj viacero ďalších poschodových i prízemných meštianskych domov, často v dosť zlom stave. V čase mojej návštevy v roku 2007 sa to dalo povedať napríklad aj o bývalej mestskej škole z 18. storočia vedľa kaštieľa, no neskôr ju opravili.

Nad okolité domy prečnieva aj veža evanjelického kostola z 18. storočia a za ním sa v čase mojej návštevy rozpadala rozmerná budova bývalej evanjelickej školy. Historický charakter má aj priľahlá hlavná dopravná tepna smerom do Revúcej, Štefánikova ulica. Námestie pokračuje do kopca ako Mníšanská ulica. Aj tam sa zachovali historické domy, väčšinou prízemné a malá modlitebňa baptistov.

Dobrý výhľad na historické centrum poskytuje mestský cintorín. Postavili ho totiž na odlesnenom svahu priamo nad námestím. Medzi starými pomníkmi sa nápadne vypína hrob lesného hospodára Ludwiga Greinera, ktorý okrem iného zistil, že Gerlachovský štít je najvyšším vrchom Vysokých Tatier. Za klasickým cintorínom stojí opustený židovský cintorín. Z cintorína ho nie je vidieť, z hlavnej Muránskej ulice sa však nedá prehliadnuť. V porovnaní s revúckym židovským cintorínom je jelšavský dosť zachovaný.

Jelšava patrila k mestám s vojenskou minulosťou. Prvé kasárne postavili v 19. storočí, nové potom za prvej republiky. Mesto časť pozemkov predalo ruskému investorovi, od ktorého si (márne) sľubovalo ekonomický rozvoj.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Jelšave


Zaujímavé články o Jelšave


Fotogaléria

Fotky sú väčšinou z roku 2024. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, dokumentu zásady ochrany pamiatkového územia a IAJGS.