Pálffyovský kaštieľ
  • Pálffyovský zámok a kláštor s kópiou jeruzalemských schodov,
  • synagóga v maurskom slohu.

Malacky sú jedným z centier Záhoria. Ako také majú viacero zaujímavých pamiatok, aj keď celkový dojem z centra mesta rozvrátili komunistické prestavby. V mestečku sa dá nájsť kláštor s kópiou jeruzalemských schodov, jedna z najkrajších synagóg na Slovensku a starý pálffyovský kaštieľ v rozsiahlom zámockom parku.

V stredoveku patrili Malacky pod panstvo Plaveckého hradu. Keď panstvo v 17. storočí získali Pálffyovci, presunuli sídlo do Malaciek, kde si postavili aj nový kaštieľ. Pôvodnú budovu v barokovom slohu, poznamenali aj klasicistické prestavby. Za socializmu budova slúžila ako nemocnica, po revolúcii patrila františkánom a neskôr ju kúpilo mesto.

S Pálffyovcami sa spája aj niekoľko ďalších pamiatok Malaciek. Medzi ne patrí opevnený františkánsky kláštor zo 17. storočia na Kláštornom námestí, ktorý vznikol prestavbou loveckého zámočku. Mníchov Pálffyovci do mesta pozvali aj preto, aby dokončili rekatolizáciu regiónu po svojich evanjelických predchodcoch Balassovcoch. V kláštornej kaplnke sú najväčšou atrakciou jeruzalemské schody, ktoré sú vernou kópiou originálu. Po týchto schodoch vraj Ježiš Kristus vychádzal na súd pred pontského Piláta, veriaci preto po nich stúpajú po kolenách. Malačania tvrdia, že podobných schodov na svete nie je veľa.

Františkánsky kostol je zaujímavý aj vďaka kryptám s hrobmi viac ako dvoch stoviek mníchov, šľachticov a mešťanov. Ešte starší ako františkánsky chrám je pôvodný farský kostol na Záhoráckej ulici. Postavili ho Balassovci v 16. storočí ako evanjelický, neskôr pripadol katolíkom.

Malacky majú zaujímavú židovskú synagógu v maurskom slohu. Patrí medzi výstavné budovy židovskej komunity z časov jej najväčšieho rozkvetu v Uhorsku na konci 19. storočia. Pri prestavbe synagógy budovu rozdelili na dve poschodia, takže interiér nie je úplne pôvodný. V meste prežil aj židovský cintorín, lenže je uzavretý v priemyselnom areáli Schafy.

Napriek všetkým týmto pamiatkam nepôsobí centrum Malaciek príliš súrodo. Hlavnú dopravnú tepnu, Záhorácku ulicu, kde v 19. storočí vyrástli budovy uhorských úradov, za komunizmu výrazne poničili a namiesto starých domov postavili socialistické budovy. Niektoré výstavné domy z 19. alebo 20. storočia, ako napríklad hotel Tatra, sa síce zachovali, často sú však vytrhnuté zo svojho pôvodného prostredia. Dodnes taktiež pretrvalo niekoľko historických viliek a ľudových domčekov.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Malackách


Zaujímavé články o Malackách


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2023. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, Malackých pohľadov, mestského zoznamu pamätihodností a webu ZŠ J. Dérera.