Sieť vyschnutých jazierok nazývaná Rímske kúpele.
  • Najmenšie mesto na Slovensku s veľkým zastúpením socialistickej architektúry,
  • sieť vyschnutých vaní známych ako Rímske kúpele, hoci v skutočnosti zrejme nie sú rímske.

Dudince sú s 1 400 obyvateľmi najmenším mestom na Slovensku. Mestský charakter získali až za bývalého režimu, takže historické pamiatky sa v tomto kúpeľnom mestečku nájsť takmer nedajú. Vynahrádzajú to kúpeľné parky, minerálny prameň a najmä sieť asi 30 dnes už vyschnutých umelých jazierok, ktoré miestni volajú Rímske kúpele.

Kúpeľníctvo síce v Dudinciach existovalo i koncom 19. a začiatkom 20. storočia, nájomcovia tunajších pramenných sústav sa však obmedzili na výstavbu otvorených bazénov, pri ktorých stáli drevené búdky. Všetky kúpeľné domy – Rubín, Krištáľ, Smaragd, Diamant či Hviezda, postavali až za komunizmu. Nenájde sa tu ani historický kostol – katolíci i evanjelici si svoje chrámy postavili až v 90. rokoch. Katolícky kostol má presklenú strešnú klenbu, aby veriaci videli počas omší na oblohu.

V 20. storočí vyschla možno najväčšia dudinská zaujímavosť – takzvané Rímske kúpele. Sieť vaní, väčšinou s plochou nie väčšou ako pár metrov štvorcových, je vytesaná do travertínového základu. Aj keď sa mnohí v minulosti domnievali, že jazierka vyhĺbili rímski vojaci, táto verzia zostáva len nepotvrdenou legendou. Kým do jazierok natekala minerálna voda, ľudia ich využívali ako prírodné kúpele. Zo stredovekých čias sa spomína aj namáčanie konope v jazierkach.

V Dudinciach sa nedá prehliadnuť ani najväčší minerálny prameň, ktorý získal názov Kúpeľný. Vyzerá ako svetlá pologuľa a vyvierajúca voda sa vyznačuje prenikavým zápachom. Jeden starší dom so zdobeným priečelím sa dá spozorovať na hlavnej ceste zo Šiah do Krupiny. Neďaleko riečky Štiavnica stojí malá zvonica z 19. storočia s mierne naklonenou osou.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Dudinciach


Zaujímavé články o Dudinciach


Fotogaléria

Fotografie sú z roku 2007 (okrem rímskych kúpeľov). Popisy k fotkám sú podľa stránky farského úradu a kúpeľov Dudince.