Sieť vyschnutých jazierok nazývaná Rímske kúpele.
  • Najmenšie mesto na Slovensku s veľkým zastúpením socialistickej architektúry,
  • sieť vyschnutých vaní známych ako Rímske kúpele, hoci v skutočnosti zrejme nie sú rímske.

Dudince sú s 1 400 obyvateľmi najmenším mestom na Slovensku. Mestský charakter získali až za bývalého režimu, takže historické pamiatky sa v tomto kúpeľnom mestečku nájsť takmer nedajú. Vynahrádzajú to kúpeľné parky, minerálny prameň a najmä sieť asi 30 dnes už vyschnutých umelých jazierok, ktoré miestni volajú Rímske kúpele.

Kúpeľníctvo síce v Dudinciach existovalo i v 19. storočí, nájomcovia tunajších pramenných sústav sa však obmedzili na výstavbu otvorených bazénov, pri ktorých stáli drevené búdky. Všetky kúpeľné domy – Rubín, Krištáľ, Smaragd, Diamant či Hviezda, postavali až za komunizmu. Nenájde sa tu ani historický kostol – katolíci i evanjelici si svoje chrámy postavili až v 90. rokoch. Katolícky kostol má presklenú strešnú klenbu, aby veriaci videli počas omší na oblohu.

Za socialistického režimu vyschla možno najväčšia dudinská zaujímavosť – takzvané Rímske kúpele. Sieť vaní, väčšinou s plochou nie väčšou ako pár metrov štvorcových, je vytesaná do travertínového základu. Aj keď sa mnohí v minulosti domnievali, že jazierka vyhĺbili rímski vojaci, táto verzia zostáva len nepotvrdenou legendou. Kým do jazierok natekala minerálna voda, ľudia ich využívali ako prírodné kúpele. Okrem toho sa v nich už od stredovekých čias údajne namáčalo konope.

V Dudinciach sa nedá prehliadnuť ani najväčší minerálny prameň, ktorý získal názov Kúpeľný. Vyzerá ako svetlá pologuľa a vyvierajúca voda sa vyznačuje prenikavým zápachom. Staršie domy sa dajú všimnúť na hlavnej ceste zo Šiah do Krupiny – ide o niekoľko rodinných domov so zdobenými priečeliami. Neďaleko riečky Štiavnica stojí malá kaplnka s mierne naklonenou osou.

Fotografie sú z roku 2007 (okrem rímskych kúpeľov).