Liečebný dom Malá Fatra. Prvá republika. Rajecká cesta.
  • Väčšie zo starších kúpeľných domov pochádzajú z prvej Československej republiky,
  • obdobie konca Rakúsko-Uhorska pripomína kostol a niekoľko víl,
  • v 20. storočí boli až do roku 1951 súčasťou obce Konská.

Rajecké Teplice nepatria medzi kúpeľné mestá s najväčším počtom pamiatok. Hlavné kúpeľné domy pochádzajú z čias prvej republiky, staršie budovy padli za obeť práve ich výstavbe. Atmosféru malých kúpeľov z konca Rakúsko-Uhorska pripomína ešte storočný kostol a niekoľko kúpeľných viliek.

Kúpeľníctvo v Tepliciach fungovalo v 16. až 17. storočí za panovania Thurzovcov na neďalekom Lietavskom panstve. V porovnaní s Piešťanmi či Trenčianskymi Teplicami však Rajecké Teplice neskôr nezaznamenali taký rozmach, ktorý by ich premenil na veľké kúpeľné centrum. Počet obyvateľov na prelome 19. a 20. storočia nepresiahol niekoľko stoviek a formálne sa Teplice len v roku 1951 odčlenili od obce Konská.

K najstarším budovám patrí kostol zo začiatku 20. storočia a kúpeľné vilky s exotickými názvami My Castle, Talisman alebo Flora z 19. alebo 20. storočia. Najväčšie kúpeľné budovy Aphrodite (pôvodne len Kúpeľný dom), Baník či Malá a Veľká Fatra vystavali za predvojnovej republiky. Kúpele v tom čase vlastnila Revírna bratská pokladnica z Ostravy. Za Slovenského štátu upravili areál s jazierkom a reštauráciou.

Kúpeľom v Rajeckých Tepliciach sa úplne nevyhla ani socialistická výstavba. Pri stavbe obchodného domu tak padlo niekoľko ďalších pôvodných domov. K Tepliciam patrí aj kedysi samostatná obec Poluvsie. Upúta najmä zaujímavým prírodným útvarom – viac ako desaťmetrovou skalnou ihlou hneď vedľa hlavnej cesty.

Fotky sú z roku 2008.