Vagačovský dom zo začiatku 20. storočia.
  • V minulosti patrila medzi najväčšie slovenské dediny.
  • Mäsiar Ján Vagač zo Starej Turej tu založil v 18. storočí známu bryndziareň.
  • Tradičné drevené kríže na kalvárii, v meste aj na okolitých lazoch.

Detva patrila v minulosti medzi najväčšie dediny na Slovensku. Námestie známe vďaka tunajším jarmokom tvoria prízemné domčeky, kostol a obecný dom zo začiatku 20. storočia. Detva je charakteristická aj vďaka ľudovým maľovaným dreveným krížom. Zbierka z nich sa dá nájsť na kalvárii nad mestom alebo aj inde na rôznych miestach pred domami či na lazoch.

História Detvy sa začala písať v 17. storočí, keď obec založili páni z Vígľašského zámku. Od počiatku bola typická roztrúseným lazníckym osídlením, čo pretrvalo dodnes. V 19. storočí patrila s 10-tisíc obyvateľmi, ku ktorým sa vtedy ešte počítali aj Hriňovčania, medzi najväčšie sídla na území Slovenska. Za komunizmu v meste postavili Podpolianske strojárne a veľké sídlisko pri hlavnej ceste. Starého námestia a domčekov v jeho okolí sa však komunistická výstavba výraznejšie nedotkla.

Kostol na námestí je poznamenaný najmä klasicistickou prestavbou v 19. storočí. Bývalý obecný dom vedľa neho postavili na začiatku 20. storočia. Podobne zo začiatku minulého storočia pochádza aj poschodový Vagačovský dom na priľahlej Partizánskej ulici. Predok rodiny Vagačovcov, mäsiar Ján Vagač zo Starej Turej, založil ešte koncom 18. storočia v Detve známu bryndziareň. Aj do okolitých miest a obcí, napríklad do Zvolena, sa dostala bryndziarska tradícia práve zo Starej Turej.

Na Partizánskej ulici smerom na železničnú stanicu sa dá nájsť ešte ďalšia historická poschodová budova z počiatku 20. storočia. Kedysi slúžila ako škola, neskôr ako múzeum, ktoré sa však v roku 2014 presťahovalo do bývalého obecného domu. V meste i na okolitých lazoch dodnes prežilo mnoho typických ľudových domčekov, niektoré z nich sú aj pamiatkovo chránené. Na kopci nad mestom vedľa cintorína sa zachovala kalvária, pod ktorou v lesíku zhromaždili typické detvianske náhrobné maľované kríže.

Fotogaléria je z roku 2007.