Bývalý obecný dom počas detvianskeho vianočného jarmoku.
  • V minulosti patrila medzi najväčšie slovenské dediny.
  • Mäsiar Ján Vagač zo Starej Turej tu založil v 18. storočí známu bryndziareň.
  • Tradičné drevené kríže na kalvárii, v meste aj na okolitých lazoch.

Detva patrila v minulosti medzi najväčšie dediny na Slovensku. Námestie známe vďaka tunajším jarmokom tvoria prízemné domčeky, kostol a obecný dom zo začiatku 20. storočia. Detva je charakteristická aj vďaka ľudovým maľovaným dreveným krížom. Zbierka z nich sa dá nájsť na kalvárii nad mestom alebo aj inde na rôznych miestach pred domami či na lazoch.

História Detvy sa začala písať v 17. storočí, keď obec založili páni z Vígľašského zámku. Od počiatku bola typická roztrúseným lazníckym osídlením, čo pretrvalo dodnes. Začiatkom 19. storočia sa stala mestečkom a mohla organizovať jarmoky. Aj táto tradícia pretrvala dodnes.

V 19. storočí patrila Detva s 12-tisíc obyvateľmi, ku ktorým sa vtedy ešte počítali aj Hriňovčania, medzi najväčšie sídla na území Slovenska. V 90. rokoch sa Hriňová oddelila a počet obyvateľov klesol na polovicu.

Za komunizmu v meste postavili Podpolianske strojárne a veľké sídlisko pri hlavnej ceste. Starého námestia a domčekov v jeho okolí sa komunistická výstavba dotkla tiež, hoci menej.

Kostol na námestí z 19. storočia je poznamenaný klasicizmom. Bývalý obecný dom vedľa neho postavili na začiatku 20. storočia. Podobne zo začiatku minulého storočia pochádza aj Vagačovský dom na priľahlej Partizánskej ulici. Predok rodiny Vagačovcov, mäsiar Ján Vagač zo Starej Turej, založil ešte koncom 18. storočia v Detve známu bryndziareň. Aj do okolitých miest a obcí, napríklad do Zvolena, sa dostalo podnikanie s bryndzou práve zo Starej Turej.

Na Partizánskej ulici smerom na železničnú stanicu sa dá nájsť ešte ďalšia historická poschodová budova. Kedysi slúžila ako škola, neskôr ako múzeum, ktoré sa však v roku 2014 presťahovalo do bývalého obecného domu. V meste i na okolitých lazoch dodnes prežilo mnoho typických ľudových domčekov, jeden z nich, roľnícky dvor v časti Skliarovo, je aj pamiatkovo chránený. Na kopci nad mestom vedľa cintorína sa zachovala kalvária, pod ktorou v lesíku zhromaždili typické detvianske náhrobné maľované kríže.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Detve


Zaujímavé články o Detve


Fotogaléria

Fotogaléria je z roku 2023. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR a informácií z webu mesta Detva a farského úradu.