Nadstavaný pálffyovský kaštieľ slúži ako domov pre seniorov.
  • Pálffyovský kaštieľ, kalvária a jedna z najstarších slovenských synagóg,
  • základy rímskej stanice,
  • bývalá džbánkarská dielňa Ferdiša Kostku, v ktorej bolo kedysi múzeum.

Hoci Stupava patrí k ekonomicky najsilnejšiemu regiónu Slovenska, podobne ako celé Záhorie má tradičnejší ráz, ako by sa vzhľadom na jej blízkosť k Bratislave dalo očakávať. V malom mestečku sa zachoval kaštieľ po Pálffyovcoch, časť pôvodnej hlavnej ulice s pomerne vidieckym vzhľadom, zaujímavá kalvária či jedna z najstarších slovenských synagóg.

Podobne ako okresné mesto Malacky aj Stupava bola začiatkom novoveku jedným z centier panstva Pálffyovcov. Kaštieľ si prestavali v 17. storočí a budova v neskorších obdobiach zažila ďalšie prestavby, niektoré za neskorších majiteľov Károlyiovcov, ktorí majetok kúpili v druhej polovici 19. storočia. Za komunizmu mohutné panské sídlo prestavali na domov dôchodcov. Nadstavali ho o jedno poschodie a zničili niektoré architektonické detaily. Dôchodcovia bývajú v kaštieli dodnes.

Kaštieľ stojí na Hlavnej ulici, kde sa nachádzajú aj ďalšie historické budovy. Meštianske domy sú väčšinou prízemné, niektoré majú jedno poschodie. Pri nich stojí aj niekdajšia ľudová škola, v súčasnosti zrekonštruovaná, avšak zbavená pôvodných ozdobných prvkov. Na rohu Hlavnej a Marcheggskej sa nedá prehliadnuť malý strážny domček. Dominantou malého Námestia sv. Trojice je barokový kostol, neďaleko neho zaujme aj historická fara a kalvária. Nie celá Hlavná ulica je však historická, jeden úsek za komunizmu plošne zrovnali so zemou a postavali tam paneláky.

Stupava patrí k nemnohým miestam, kde sa na Slovensku zachovali rímske pamiatky. Vykopané základy rímskej vojenskej stanice z 2. storočia, ktorá mohla byť predsunutým oporným bodom na barbarskom území, stoja na kopci nie až tak ďaleko od cintorína.

Medzi ďalšie celoslovensky významné pamiatky Stupavy patrí synagóga. Pochádza ešte zo začiatku 19. storočia, čo ju zaraďuje medzi najstaršie zachované budovy tohto druhu na Slovensku. Zvonku pôsobí jednoducho, veľmi hodnotný je však jej vnútorný priestor. Lepšie povedané priestory, pretože židovský chrám je rozčlenený štyrmi stĺpmi na deväť zaklenutých častí.

K Židom sa viaže ešte jedna stupavská zaujímavosť. Dá sa tu totiž nájsť židovský náhrobok zo 17. storočia. Veľká väčšina ostatných židovských cintorínov na Slovensku pritom pochádza až z 19. alebo začiatku 20. storočia. Ešte staršie židovské náhrobky mala Trnava a Skalica, tie však boli zničené.

Kedysi bola Stupava známa i vďaka džbánkarskej dielni majstra Ferdiša Kostku (1878-1951), ktorý pokračoval v remeselnej tradícii ešte po habánskych emigrantoch z Čiech a Moravy. Dnes po Kostkovej rodine zostalo múzeum na rovnomennej ulici, ktoré je však od roku 2011 zatvorené. Pamiatkovo hodnotné budovy dielne sú vo vnútri vo dvore.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Stupave


Zaujímavé články o Stupave


Fotogaléria

Fotky sú väčšinou z roku 2024. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, zoznamu pamätihodností Stupavy, IAJGS, facebookovej stránky Stupava kedysi a dnes a série Premeny Stupavy na stránke pourart.pourart.sk.