Radnica. Trojičné námestie.
  • V historickom centre stoja vedľa seba meštianske a ľudové domy,
  • na cintoríne sa nachádza drevený kostol zapísaný v zozname UNESCO,
  • v kúrii v časti Medvedzie je umiestnená galéria maliarky Márie Medveckej.

Tvrdošín je v mnohom zrkadlom svojho regiónu – Oravy. V tradične chudobnej oblasti Slovenska patril medzi najväčšie mestá a v jeho historickom jadre vedľa seba stoja meštianske domy, ale aj ľudové drevenice. Na cintoríne sa nachádza stredoveký drevený kostol zapísaný v zozname kultúrneho dedičstva UNESCO.

V stredoveku patril Tvrdošín k tým mestečkám, ktoré mali načas výsady slobodného kráľovského mesta, avšak neudržali si ich a upadli do závislosti pánov Oravského hradu Thurzovcov. Tí do mesta v 16. storočí priniesli protestantizmus, neskôr sa presadila rekatolizácia.

Námestie má o niečo menej honosné meštianske domy ako v Dolnom Kubíne, ktorý bol centrom Oravskej župy. Veľa domčekov je prízemných, najvýraznejšou historickou budovou je radnica a kostol zo začiatku 17. storočia. V bočnej Radničnej ulici sa zachovala židovská synagóga prerobená na reštauráciu.

Najvýznamnejšiu pamiatku Tvrdošína, drevený kostol na cintoríne, sa dá prezrieť za mierny poplatok aj zvnútra. V lete býva otvorený pravidelne, inokedy sa treba vopred objednať. Celkovo sa na Slovensku zachovali desiatky podobných náboženských stavieb, avšak len menšia časť z nich sa prebojovala aj na zoznam UNESCO. Na Orave má túto výsadu okrem tvrdošínskeho katolíckeho kostola ešte evanjelický artikulárny kostol v Leštinách.

Za socializmu sa súčasťou Tvrdošína stali aj dediny Medvedzie a Krásna Hôrka. V Medvedzom stojí menšia kúria zemianskej rodiny Medveckých, ktorá slúži ako galéria, v Krásnej Hôrke stojí za pozornosť stará zvonica a kaplnka.

V poraste na kopci vedľa hlavnej cesty smerom do Trstenej sa ukrývajú dva židovské cintoríny – tvrdošínsky a trstenský. Vzdialené sú od seba len pár desiatok metrov vzdušnou čiarou. Je ojedinelé, že by cintoríny z dvoch rôznych miest boli tak blízko seba.

S blízkou Trstenou si Tvrdošín tradične konkuroval. V roku 1996 sa stal okresným mestom, Trstená bola naopak sídlom okresu za prvej republiky.

Fotky sú z roku 2008.