Pivovar. Pivovarská ulica.
  • Najmenšie, no zároveň najviac historické mesto okresu Ilava,
  • väznica susedí priamo s námestím v centre mesta, pôvodne bola hradom a neskôr kláštorom,
  • ďalšími pamiatkami sú mestská veža, fara a pivovar.

Najmenšie, ale aj najviac historické mesto okresu Ilava. Na centrálnom Mierovom námestí a priľahlej Farskej ulici sa dodnes zachovalo niekoľko domov v renesančnom či barokovom štýle. Hneď na námestí leží aj prísne strážená väznica, ktorá kedysi slúžila ako pevnosť a kláštor. Námestiu to dodáva zvláštny nádych, na Slovensku ostatne nie je iné mesto, kde by väzenie bolo priamo na hlavnom námestí.

V stredoveku bola Ilava mestečkom s výsadami a niekoľkými stovkami obyvateľov, významom vtedy ešte predstihovala neďalekú Dubnicu nad Váhom, ktorá je dnes niekoľkonásobne väčšia. Väznica bola najprv hradom miestnych pánov, potom protitureckou pevnosťou a v závere 17. storočia sa tam usídlila rehoľa trinitárov, ktorí pevnosť prestavali na kláštor. Súčasnému účelu začala slúžiť ešte v polovici 19. storočia. Priečelie hlavného ilavského barokového kostola je vsadené priamo medzi múry väzenia. Vchod má z námestia a slúžia sa tam síce omše pre miestnych obyvateľov, ale jeho veľká brána bola inak zatvorená a doplnená tabuľou so zákazom fotografovania.

Na Farskej ulici v blízkosti námestia upúta pozornosť mestská veža a fara. Na neďalekej Pivovarskej ulici, ktorá však už leží za rušnou hlavnou cestou, je ešte vidieť bývalý pivovar s históriou dlhou niekoľko storočí. V centre, napríklad na Ružovej ulici, sa dajú nájsť novšie meštianske domy z prelomu 19. a 20. storočia, keď hospodársky rozmach vtedajšieho Uhorska priniesol výstavbu do väčšiny súčasných slovenských miest. Podobne ako inde, aj v Ilave zažila v tom čase rozmach židovská obec, po ktorej zostal pomerne veľký cintorín na ceste z námestia k železničnej stanici. Synagóga naopak neprežila komunistické stavebné úpravy v meste.

Za komunizmu k Ilave pričlenili aj obec Klobušice, dá sa tam nájsť čiastočne prestavaný klasicistický kaštieľ, ktorý postavili v 19. storočí. Obklopuje ho anglický park.

V 19. a 20. storočí už Ilava patrila medzi menšie mestá na Slovensku, čo sa nezmenilo dodnes. Napriek svojmu malému počtu obyvateľov je okresným mestom, aj keď najmenším na Slovensku. Stala sa ním v 90. rokoch, keď sa menilo územno-správne členenie krajiny a viacero menších miest dostalo okresný štatút. Paradoxne, všetky ostatné mestá v okrese, teda Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica, sú od nej väčšie.

Väčšina fotiek je z roku 2007, novšie sú z roku 2021.