Šamorínska radnica zo 17. storočia
  • V centre sa zachovali historické kostoly kalvínov, katolíkov aj evanjelikov, kláštor a radnica,
  • tunajšia židovská synagóga zostala jediná v pôvodnej podobe v mestách na Žitnom ostrove.

Šamorín dnes nepatrí medzi najväčšie mestá na Slovensku, v histórii však bol kráľovským mestom a v jeho centre sa dodnes zachovali kostoly katolíkov, evanjelikov i kalvínov, ako aj jediná synagóga na Žitnom ostrove, teda aspoň v pôvodnom stave. V strede Šamorína sa dá nájsť aj renesančná radnica a niekoľko meštianskych domov, ďalšie však za komunizmu zbúrali.

Výsadami kráľovského mesta od kráľa Žigmunda Luxemburského (1387-1437) sa Šamorín zaradil na konci stredoveku medzi pomerne významné mestá. Rovnako ako mnoho iných miest na Slovensku si však prestížne postavenie neudržal a v 16. storočí ho získali podobne ako neskôr aj Dunajskú Stredu Pálffyovci. Väčšina pamiatok v mestečku je už z tohto obdobia – radnica je zo 17. storočia, oproti stojaci katolícky kostol s bývalým kláštorom paulánov je ešte o storočie novší. Naopak, súčasný kalvínsky kostol, ktorý bol predtým katolícky, postavili ešte v stredovekom románskom slohu a prestavali v gotickom štýle.

Pauláni mali v Šamoríne za úlohu pomôcť pri rekatolizácii predtým silne protestantského meštianstva. Po ich nútenom odchode za Jozefa II. (1780-90) dostala kostol rímskokatolícka cirkev a má ho dodnes. Evanjelici si mohli kostol bez veže postaviť až vďaka Tolerančnému patentu v 80. rokoch 18. storočia. K zaujímavým kostolom treba rozhodne pripočítať aj románsky kostolík v usadlosti Šamot patriacej Šamorínu.

Synagóga z roku 1912 je zaujímavou pamiatkou na židovskú obec. Tá v Šamoríne nemala také silné postavenie ako v Dunajskej Strede, kde židia tvorili v roku 1930 viac než 40 percent obyvateľstva. Na rozdiel od podobných budov v iných mestách sa ju podarilo zachrániť a umiestniť do nej galériu. V roku 2000 navštívil synagógu tibetský dalajláma, aby tu na znak pominuteľnosti života rozmetal obraz mandalu. Mnísi takýto obrazec vytvárajú viacero dní.

Súčasný Šamorín je ekonomicky silne napojený na Bratislavu, kam mnohí obyvatelia dochádzajú. Maďarské obyvateľstvo je aj tu v prevahe nad Slovákmi, nie však tak výrazne ako v Dunajskej Strede.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Šamoríne


Zaujímavé články o Šamoríne


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2024. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, webu mesta Šamorín, publikácie Po stopách pokladov Šamorína, IAJGS, seriálu Čriepky z histórie Šamorína na stránke samorincan.sk a historických pohľadníc.