Lodný mlyn. Kópia stavby z prvej republiky. Rameno Váhu.
  • Pôvodne veľká poľnohospodárska obec s názvom Gúta, za prvej republiky bola väčšia než Piešťany či Liptovský Mikuláš,
  • známa bola plávajúcimi vodnými mlynmi, jeden z nich je postavený nanovo,
  • na ostrove medzi Malým Dunajom a Váhom sa nachádzal takzvaný Žabí hrad.

Kolárovo, pôvodne Gúta, v stredoveku vyrastalo okolo malého hradu. Ten slúžil ako pevnosť proti tureckým vojskám a neskôr ho dobyli a zborili vzbúrenci v čase protihabsburských povstaní. Dnes z neho zostali v podstate len terénne nerovnosti. V 19. storočí i za prvej republiky bola Gúta veľkou poľnohospodárskou obcou známou množstvom vodných mlynov v okolí sútoku Váhu a Malého Dunaja.

Kolárovo si dodnes zachovalo čiastočne vidiecky charakter. Medzi historické budovy sa dá započítať kostol z 18. storočia, bývalý parný mlyn či niekdajšia škola. Židovskú komunitu z 19. storočia ešte pripomína židovský cintorín skrytý medzi rodinnými domami, synagógu podobne ako v iných mestečkách zbúrali komunisti. Z historického cintorína v centre mesta je dnes park a náhrobky sú poskladané okolo obvodového múru. Inak je celkový dojem z Kolárova dosť socialistický.

Počtom obyvateľov nebolo pritom Kolárovo v minulosti vôbec bezvýznamné. Aj keď šlo o dedinu, zmestilo sa v roku 1921 s takmer 10-tisíc obyvateľmi do prvej dvadsiatky sídiel na území dnešného Slovenska. Bolo napríklad väčšie než Liptovský Mikuláš či Piešťany.

Z kedysi veľkého počtu plávajúcich vodných mlynov sa dá v Kolárove pozrieť si ešte jeden. V deväťdesiatych rokoch ho nanovo poskladalo miestne občianske združenie a urobilo v ňom múzeum. Ďalší bývalý kolárovský mlyn leží na súši v skanzene v Martine.

Mlyn sa nachádza na brehu ostrova s nie veľmi príťažlivým názvom Mršník. V skutočnosti je to však romantický ostrov s jazierkom a lužnými lesmi medzi Malým Dunajom a Váhom. Z centra mesta sa naň po drevenom mostíku okolo mlynu dá dostať za desať minút.

Na ostrove sú zvyšky kolárovského hradu. V histórii niesol názov Hrad mieru i Žabí hrad. Za tureckých vojen v 16. a 17. storočí dopĺňal systém pevností Nové Zámky a Komárno. Turkom sa hrad dobyť nepodarilo, v roku 1708 ho však ovládli kuruci za povstania Františka II. Rákocziho. Z pomsty hrad zrúcali a podľa legendy vyhlásili, že odteraz bude už len príbytkom žiab. Preto názov Žabí hrad. Hoci hrad opravili a ešte v 19. storočí existoval, nezastavilo to už jeho úpadok.

Podobne ako Hurbanovo či Sládkovičovo aj Kolárovo svoj dnešný názov dostalo po druhej svetovej vojne. Okrem iného preto, že pôvodné pomenovanie Gúta neznelo príliš slovensky. Po vojne z Kolárova deportovali časť obyvateľov maďarskej národnosti do Čiech, ich zoznam ešte mapuje tabuľa vo vchode bývalého historického cintorína. Za komunizmu neďaleko Kolárova stavali novú ukážkovú socialistickú Dedinu Mládeže.

Fotky sú väčšinou z roku 2007.