• Patria medzi najmenšie mestá na Slovensku, majú však pomerne veľa pamiatok,
  • gotický katolícky kostol, meštianske domy,
  • liehovar z prvej Československej republiky a dva židovské cintoríny.

Spišské Vlachy patria medzi najmenšie mestá na Slovensku, ich pamiatková zóna je však prekvapujúco veľká. Nad historickým centrom vyčnievajú tri veže – gotického katolíckeho kostola, radnice a evanjelického kostola. Okrem toho stred mesta počíta zhruba tri desiatky niekoľkostoročných poschodových meštianskych domov s veľkými bránami na prejazd vozov.

Mestečko zdieľalo v histórii osudy okolitých miest na Spiši. V stredoveku ho osídlili Nemci, v okolí sa ťažili rudy, viac ako tri storočia bolo v poľskom zálohu a neskôr patrilo spolu so Spišskou Novou Vsou do provincie samostatných šestnástich miest na Spiši. Aj keď majú Spišské Vlachy charakter malého historického mesta, formálne sa mestom stali až tesne pred rozdelením Československa v roku 1992.

Väčšina meštianskych domov stojí na Kostolnej, Požiarnickej a Ulici SNP, časť týchto ulíc tvorí pôvodné námestie. Pochádzajú väčšinou z 15. až 18. storočia a niektoré z nich majú i ozdobné priečelia. Drvivou väčšinou sú však fasády novšie než bol pôvodne ten-ktorý dom postavený. Pôvodne románsky, goticky prestavaný katolícky kostol patrí medzi najstaršie a najvzácnejšie na Spiši. Ďalší, menší katolícky kostol zaberá časť budovy bývalej radnice s vežou, ktorá pochádza z 15. storočia. Najnovším z trojice cirkevných pamiatok je evanjelický kostol. Protestanti si ho postavali tak, ako mnoho iných kostolov, po vydaní Tolerančného patentu Jozefa II. koncom 18. storočia.

Najvýznamnejšie obdobia si mesto prežilo v stredoveku a začiatkom novoveku. V 19. storočí už počet obyvateľov začínal klesať z pôvodných takmer 3000 na necelých 2500 za prvej republiky. Práve mierny úpadok v novších historických obdobiach mestečko do veľkej miery zakonzervoval v jeho pôvodnej podobe. Z prvej republiky sa však predsa len zachovala budova miestneho priemyselného podniku – liehovaru na Mlynskej.

Zvláštnosťou na tak malé mesto sú dva židovské cintoríny. Oba majú pomníky z 19. storočia. Starší sa dá nájsť za koľajnicami pri železničnej stanici, novší si židovská obec postavila na kopci severozápadne od mestečka.

Fotky sú väčšinou z roku 2013, staršie z roku 2007.