• Patria medzi najmenšie mestá na Slovensku, majú však pomerne veľa pamiatok,
  • patrí medzi ne gotický katolícky kostol a meštianske domy,
  • ďalšími sú liehovar z prvej Československej republiky a dva židovské cintoríny.

Spišské Vlachy patria medzi najmenšie mestá na Slovensku, ich pamiatková zóna je však prekvapujúco veľká. Nad historickým centrom vyčnievajú tri veže – gotického katolíckeho kostola, radnice a evanjelického kostola. Okrem toho stred mesta počíta zhruba štyri desiatky niekoľkostoročných poschodových meštianskych domov s veľkými bránami na prejazd vozov.

Mestečko zdieľalo v histórii osudy okolitých miest na Spiši. V stredoveku ho osídľovali Nemci a pred nimi zrejme ešte Valóni, v okolí sa ťažili rudy, viac ako tri storočia bolo v poľskom zálohu a neskôr patrilo spolu so Spišskou Novou Vsou do provincie samostatných šestnástich miest na Spiši. Aj keď majú Spišské Vlachy charakter malého historického mesta, formálne sa mestom opäť stali až tesne pred rozdelením Československa v roku 1992.

Väčšina meštianskych domov stojí na Kostolnej, Požiarnickej a Ulici SNP, časť týchto ulíc tvorí pôvodné námestie. Pochádzajú typicky z 15. až 18. storočia a niektoré z nich majú i ozdobné priečelia. Fasády môžu byť novšie, než bol pôvodne ten-ktorý dom postavený. Pôvodne románsky, goticky prestavaný katolícky kostol patrí medzi najstaršie a najvzácnejšie na Spiši. 

Ďalší, menší katolícky kostol zaberá časť budovy bývalej radnice s vežou a pochádza zo 14. až 15. storočia. Najnovším z trojice cirkevných pamiatok je evanjelický kostol. Protestanti si ho postavali tak, ako mnoho iných kostolov, po vydaní Tolerančného patentu Jozefa II. koncom 18. storočia.

Najvýznamnejšie obdobia si mesto prežilo v stredoveku a začiatkom novoveku. V závere 19. storočia a za prvej republiky mali zhruba 2500 obyvateľov. Práve mierny úpadok v novších historických obdobiach mestečko do veľkej miery zakonzervoval v jeho pôvodnej podobe. Z posledných rokov Uhorska sa zachovala budova miestneho priemyselného podniku – liehovaru na Mlynskej.

Zvláštnosťou na tak malé mesto sú dva židovské cintoríny. Starší sa dá nájsť za koľajnicami pri železničnej stanici, novší si židovská obec postavila na kopci severozápadne od mestečka.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Spišských Vlachoch

  • Nenašiel som žiadne múzeum ani galériu, ku ktorej by som mohol dať odkaz na otváracie hodiny.

Zaujímavé články o Spišských Vlachoch


Fotogaléria

Fotky sú väčšinou z roku 2013, staršie z roku 2007. Popisy k fotkám sú podľa zoznam Pamiatkového úradu SR, navrhovaných pamätihodností a webu základnej školy.