Radnica z 19. storočia.
  • Bývalé banícke mesto, dnes má menej obyvateľov než za prvej Československej republiky,
  • dva historické kostoly, meštianske domy a radnica z 19. storočia,
  • vila banského inžiniera Ruffínyiho, ktorý objavil Dobšinskú ľadovú jaskyňu.

Malé gemerské mestečko Dobšiná sa zaraďuje medzi mestá s bohatou baníckou históriou. Výstavná radnica na námestí, dva kostoly a viacero poschodových meštianskych domov pamätajú na prosperitu z ťažby kobaltu a niklu v 19. storočí. To však už je minulosťou. Dnešná Dobšiná má menej obyvateľov než pred sto rokmi. Takmer tretinu z nich podľa neoficiálnych odhadov tvoria Rómovia.

Podobne ako ďalšie banské mestá na Slovensku, aj Dobšinú osídľovali Nemci. Táto menšina sa tu udržala ešte za prvej republiky. V stredoveku mala Dobšiná viaceré mestské práva, aj keď formálne bola podriadená šľachtickému rodu Bebekovcov zo Štítniku. Ešte pred rozmachom ťažby kobaltu a niklu sa v okolitých horách ťažila meď a striebro, viacero hút v okolí spracovávalo železo. V 17. a 18. storočí tu fungovali dve papierne.

Už v prvej polovici 20. storočia však dobšinské baníctvo upadalo a prejavilo sa to i na počte obyvateľov. V roku 1869 malo mestečko viac ako 5 500 občanov, čo ju v tých časoch radilo medzi väčšie mestá na území Slovenska. Za prvej republiky to už bolo takmer o tisícku menej a v súčasnosti posledné sčítanie ľudu uvádza v Dobšinej 5 100 ľudí.

Čo sa týka kostolov, Dobšiná je slovenskou raritou v tom, že pôvodný starý gotický kostol dodnes patrí evanjelikom, keďže sa im ho podarilo udržať od čias reformácie. V iných mestách počas protireformačnej vlny vracali kostoly katolíkom a evanjelici si mohli postaviť nové väčšinou až po Tolerančnom patente Jozefa II. koncom 18. storočia. V Dobšinej si naopak v tomto období stavali kostol katolíci. Starý evanjelický kostol však radikálne prestavali koncom 19. storočia, čiže stredovekého sa v ňom zachovalo len minimum.

Koncom 19. storočia bola Dobšiná známa aj vďaka viacerým školám. Budovy chlapčenskej a dievčenskej meštianskej školy z tohto obdobia sa dodnes zachovali a spolu s radnicou, hostincom a niekoľkými meštianskymi domami na Zimnej či Novej ulici tvoria historický ráz mestečka. V Dobšinej žil i objaviteľ jednej z najznámejších slovenských jaskýň Dobšinskej ľadovej jaskyne. Banský inžinier Eugen Ruffínyi si v mestečku na Kúpeľnej postavil v druhej polovici 19. storočia vilu, ktorá sa tiež zachovala do dnešných dní.

Väčšina fotiek je z roku 2011.