Žltý kaštieľ, sídlo múzea. Kedysi bol v Dunajskej Strede aj Biely kaštieľ, ale už nie je.
  • Centrum je prestavané, z historických budov stoja napríklad dva kostoly, okresný súd a Vermesova vila,
  • zo šľachtických sídel sa zachoval Žltý kaštieľ, naopak, Biely kaštieľ je už zbúraný,
  • pamiatkou na židovskú komunitu je cintorín, synagógy komunizmus neprežili.

Dunajská Streda je centrom Žitného ostrova a zároveň mesto s najväčším podielom maďarského obyvateľstva zo všetkých okresných miest na Slovensku. Centrum je väčšinou socialistické, hoci zbúrané staré domy sa snažili aspoň čiastočne nahradiť modernou architektúrou s podobnými prvkami. Z histórie trhového zemepanského mestečka, ktorému dala koncom 19. storočia a za prvej republiky tvár početná židovská menšina, sa však predsa niekoľko pamiatok zachovalo. Patrí medzi ne Žltý kaštieľ z 18. storočia, dva kostoly, niekoľko historických domov na Hlavnej ulici a okresný súd.

Dunajská Streda bola od stredoveku miestom trhov, ako o tom svedčí už jej názov. Katolícky kostol sa spomínal ešte v 14. storočí, a aj jeho súčasný vzhľad nesie znaky neskorej gotiky. Pamiatkový úrad ho datuje do 15. storočia. Pôvodne trhové námestie Ármina Vámbéryho, kde kostol stojí, je však už obklopené panelákmi. Pôvodnú zástavbu však v centre trochu pripomínajú budovy maďarského architekta Imreho Makovecza z 90. rokov.

Mesto sa dnešnej podobe priblížilo v 19. storočí, keď sa Streda zlúčila s ďalšími okolitými obcami, s ktorými však už de facto tvorila jedno mesto aj predtým. Hlavná ulica napríklad tvorila hranicu medzi Stredou a pôvodne samostatnou obcou Újfalu.

Na Hlavnej ulici ešte niekoľko historických domov stojí. Sú poschodové a majú pomerne zdobené priečelia. Evanjelický kostol je z roku 1883 a budova okresného súdu zas zo začiatku 20. storočia. Horšie je to so židovskými pamiatkami. Židia, ktorí za prvej republiky podľa sčítania z roku 1930 tvorili viac než 40 percent obyvateľstva, mali v Dunajskej Strede najmenej dve synagógy. Dnes už nestojí ani jedna. Väčšia z nich dostala v roku 1945 priamy zásah leteckou bombou a komunistický režim sa chopil príležitosti a zvyšky chrámu v 50. rokoch zrovnal so zemou.

Židovských občanov ešte pripomína aspoň rozsiahly cintorín medzi rodinnými domami v západnej časti mesta. Ďalšou, neoficiálnou pamiatkou je talmudská škola, ktorá je sídlom dnešnej židovskej náboženskej obce.

Neďaleko Hlavnej ulice leží takzvaný Žltý kaštieľ, ktorý bol jedným z dvojice väčších kaštieľov v mestečku. Dal ho postaviť jeden z významných rodákov biskup Mikuláš Kondé v 18. storočí a od 70. rokov v ňom sídli Múzeum Žitného ostrova. Druhý, takzvaný Biely kaštieľ, bol domovom múzea predtým, za komunizmu ho však zbúrali. V historickej Vermesovej vile zo začiatku 20. storočia sa dá nájsť ešte galéria.

Ponovembrový vývoj Dunajskej Stredy bol pomerne kľukatý. V roku 1999 v tamojšej reštaurácii zastrelili samopalom desať členov takzvaného gangu pápayovcov. Išlo o jednu z najmasovejších vrážd v moderných dejinách Slovenska.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Dunajskej Strede


Zaujímavé články o Dunajskej Strede


Fotogaléria

Fotogaléria je z roka 2023. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, webu mesta Dunajská Streda, stránky Baumit (rekonštrukcia súdu) a historických pohľadníc.