Kostol Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. 19. storočie. Starý Smokovec.
  • Mesto tvorí reťaz tatranských osád, turistický ruch a kúpeľníctvo fungovali už v 19. storočí,
  • zachovali sa hrazdené kúpeľné domy, vily aj veľké historické hotely z 19. a prvej polovice 20. storočia,
  • najviac pamiatok je v Starom, Novom a Dolnom Smokovci, Tatranskej Lomnici a Tatranskej Polianke.

Na úpätí Vysokých Tatier leží reťaz pätnástich osád, ktoré dohromady tvoria rovnomenné mesto Vysoké Tatry. Niektoré z nich majú historický charakter, kúpeľné domy totiž v Tatrách vznikali už pred koncom 19. storočia a úplné začiatky osídlenia siahajú ešte o storočie skôr. Veterná kalamita v roku 2004 odkryla viac z toho, ako mesto vyzerá. Objavili sa tak staré štýlové hrazdené vily a zotavovne, ale aj socialistické budovy, ktoré predtým skrýval tatranský les.

Rozvoj tatranských osád ovplyvnili dva faktory – turistický ruch a kúpeľníctvo. V 19. storočí do Tatier cestovali aj zahraniční hostia, medzi ktorými nechýbal napríklad srbský kráľ Milan (1882-89). Zubačka na Štrbské Pleso začala premávať od roku 1896, pozemná lanová dráha na Hrebienok fungovala od začiatku 20. storočia a stavbu lanovky na Lomnický štít z Tatranskej Lomnice zas spustili v 30. rokoch 20. storočia. V Tatranských Matliaroch sa z tuberkulózy liečil Franz Kafka, v Tatranskej Polianke zas Jiří Wolker.

Medzi osady, kde sa zachovalo viacero pamiatok, patrí Starý, Nový a Dolný Smokovec, Tatranská Lomnica a Tatranská Polianka. Niektoré, ako Horný Smokovec alebo pôvodne armádna osada Tatranské Zruby vznikli až za prvej republiky, v iných, napríklad Tatranských Matliaroch, pôvodnú architektúru zbúrali.

Najstaršou tatranskou osadou je Starý Smokovec, ktorý sa po vzniku mesta Vysoké Tatry v roku 1947 stal aj sídlom ich národného výboru a potom mestského úradu. Prvú, dnes už neexistujú budovu, dal postaviť ešte koncom 18. storočia statkár Štefan Csáky. Najväčšou historickou budovou dnešného Starého Smokovca je secesný Grandhotel zo začiatku 20. storočia.

K ďalším historickým stavbám Starého Smokovca z čias Rakúsko-Uhorska patrí železničná stanica z roku 1911. Prvé vlaky Starý Smokovec privítal v roku 1908, čo bolo neskôr ako Štrbské Pleso alebo Tatranská Lomnica. Predchodcom tatranskej električky bol na krátky čas od roku 1904 trolejbus, vôbec prvý na území Slovenska.

Zo starých čias sa zachoval ešte napríklad katolícky kostolík či funkcionalistický Hoepfnerov dom z prvej republiky, ktorý sa neskôr volal aj Zotavovňa Úderník a hotel Smokovec. Niektoré historické budovy ako hotel Scepusia za komunizmu zbúrali a dnes na ich mieste možno vidieť socialistickú architektúru alebo aj parkovisko. Práve Starý Smokovec zrejme socializmus ovplyvnil najviac.

So Starým Smokovcom úplne splynula ďalšia historická osada, Nový Smokovec. Vyrastať začal v druhej polovici 19. storočia za pôsobenia lekára Mikuláša Szontágha. Z jeho obdobia pochádza hotel Európa, vila Svišť či Szontághova vila. Novší typ architektúry predstavuje liečebný dom Palace postavený za prvej republiky. Tak, ako v Starom Smokovci stojí starý katolícky kostolík, v Novom sa zas dá nájsť evanjelický kostol z 19. storočia.

Socialistickými zmenami je najmenej dotknutý Dolný Smokovec s viacerými vilkami a dreveným kostolíkom z 19. storočia. V súčasnosti nesú vily názvy po národných buditeľoch – Sládkovič, Kalinčiak, Hollý, Kollár, Mudroň či Šafárik, ich pôvodné pomenovania boli väčšinou po zvieratách – Hlucháň, Orol, Hrdlička či Srnka. Bývalý režim svoje stavebné plány odbavil najmä na neďalekom sídlisku Pod Lesom.

Ku osadám z konca 19. storočia patrí aj Tatranská Lomnica. Podobne ako v Starom Smokovci jej dominuje Grandhotel Praha zo začiatku 20. storočia. Značne schátrané boli v čase mojej návštevy, naopak, najstarší hotel Lomnica pri stanici a najmä kúpeľný dom v parku, ktorý ešte navyše obklopoval vysoký plot. Hotel Lomnica však už medzičasom zrekonštruovali. Okrem viacerých pre Tatry typických hrazdených viliek aj v Lomnici ešte za Rakúsko-Uhorska vyrástol katolícky a evanjelický kostolík, zachovala sa aj bývalá štátna horáreň, neskôr byty pre zamestnancov TANAPu.

Vily, hotely a sanatóriá z 19. a začiatku 20. storočia tvoria značnú časť zástavby Tatranskej Polianky. Patria medzi ne Guhrovo sanatórium, kúpeľný dom Limba a hotel Weszterheim, ale napríklad aj niekdajšia horáreň. V menšej miere sa niekoľko historických stavieb zachovalo i vo Vyšných Hágoch, ich dominantou je sanatórium na liečenie tuberkulózy, ktoré sa začalo stavať za prvej republiky.

Z predvojnového obdobia pochádzajú i niektoré horské chaty. Zaujímavosťou je symbolický cintorín nad Popradským plesom z 30. a 40. rokov. Slúži ako pamiatka tým, čo v Tatrách prišli o život.

Po páde bývalého režimu sa mesto Vysoké Tatry dostalo do reštitučných súdnych sporov s niektorými podtatranskými obcami. Tie si nárokovali vrátanie pozemkov, ktoré boli pôvodne v ich katastri. V roku 2004 tak prišli o Podbanské v prospech Pribyliny a v roku 2007 o osadu Štrbské Pleso. Súdny spor so Štrbou sa ťahal niekoľko rokov a riešil ho ústavný i najvyšší súd. Ťahanice vyvrcholili demonštráciami a niekoľkonásobnými výmenami tabúľ, keď obe samosprávy chceli dať aj takto najavo, že Štrbské Pleso patrí práve im.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť vo Vysokých Tatrách


Zaujímavé články o Vysokých Tatrách


Fotogaléria

Fotky sú väčšinou z roku 2008. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, stránky Nostalgické Tatry, rímskokatolíckeho farského úradu a horárne Sosna.