• Dva historické kostoly, secesný mestský dom, stará škola a synagóga,
  • múzeum v kováčskej vyhni.

Národnostne zmiešané mestečko Moldava nad Bodvou si udržalo typické centrum malého mesta z konca Rakúsko-Uhorska. Na námestí stojí secesný mestský dom, dva historické kostoly či stará škola zo začiatku 20. storočia. V uličke poniže sa zachovala malá židovská synagóga. Z bývalej kováčskej dielne si radnica vytvorila múzeum.

Moldava, v maďarčine známa pod názvom Szepsi, bola v stredoveku mestečkom s trhovými výsadami. Istý čas patrila turnianskemu hradu, neskôr miestnej šľachte. Za prvej republiky mala približne 2000 obyvateľov a veľkosťou ju vtedy ešte predstihoval neďaleký Medzev, vtedy ešte rozdelený na Nižný a Vyšný.

Okresným mestom bola napriek tomu za Masarykových čias Moldava, čo zostalo až do roku 1960, keď sa počet okresov výrazne zredukoval. Za komunizmu sa však Moldava rozrástla o panelákové sídliská, čo súviselo aj s výstavbou košických Východoslovenských železiarní. Dnes má zhruba 10-tisíc obyvateľov.

Rímskokatolícky kostol na Hlavnej pochádza z 13. storočia. Aj napriek viacerým úpravám si zachoval gotický charakter. Neďaleko neho stojí klasicistická fara z 18. storočia. Kalvínsky kostol si miestni protestanti postavili koncom 18. storočia. Historickú atmosféru ulice dokreslila aj kópia drevenej brány, ktorá prežila ničivý požiar v roku 1795. Jej originál previezli do múzea v Košiciach.

Väčšina starých domov na Hlavnej ulici je prízemných. Medzi poschodové patrí už spomínaný mestský dom, škola a ešte bývalý kráľovský súd, v ktorom dnes sídli umelecká škola. Viaceré pekné prízemné budovy stoja aj na Hviezdoslavovej, ktorá spája centrum so železničnou stanicou. Židovská synagóga je prestavaná, keďže za bývalého režimu ju využívali pionieri. Priečelie však ešte jej pôvodný účel pripomína. V Moldave mali židia aj svoj cintorín. Ďalšie židovské hroby ukrýva krovisko v poli neďaleko pričlenenej obce Budulov.

Stavba sídlisk a príchod nových obyvateľov po vojne zmenili národnostné zloženie mesta tak, že v ňom dnes už majú miernu väčšinu Slováci nad Maďarmi. Zhruba každý desiaty obyvateľ Moldavy bol podľa sčítania z roku 2011 Róm.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Moldave nad Bodvou


Zaujímavé články o Moldave nad Bodvou


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2008. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, webovej stránky mesta a Slovak Jewish Heritage.