Synagóga z 19. storočia. Jedna z najkrajších na západnom Slovensku, zatiaľ však nevyužitá.
  • Mestečko je charakteristické naklonenou vežou a orientálne pôsobiacou synagógou,
  • medzi historické budovy okrem kostolov patrí aj bývalý internát rabína Reicha, hostinec Floriána Kabáta a bývalá Ľudová banka,
  • vo Vrbovom sa narodil Móric Beňovský, ktorý neskôr vládol časti Madagaskaru.

Malé mestečko neďaleko Piešťan si ešte zachovalo časť svojrázu z minulých dôb. V centre mesta sa dá nájsť mierne naklonená šikmá veža, jedna z najkrajších synagóg na Slovensku a šľachtická kúria, v ktorej asi vyrastal Móric Beňovský nazývaný aj kráľ Madagaskaru. V skutočnosti však vládol menšej časti jeho územia, ako upozornil český znalec madagaskarských dejín Pavel Hošek.

Vrbové sa v stredoveku vyvíjalo ako zemepanské mestečko patriace k čachtickému panstvu podobne ako Myjava či Stará Turá. Vo svojej moci ho tak mal poľský šľachtic Ctibor z Ctiboríc, Orságovci, Nádašdiovci a neskôr po rozdrobení panstva viacero ďalších rodov – napríklad Drugetovci či Révayovci. Poslední menovaní mali v mestečku svoj kaštieľ, ktorý hral úlohu pri chytení Ladislava Očkaja, bývalého úspešného veliteľa v službách Františka II. Rákociho, ktorý sa však pridal na cisársku stranu. Kuruci ho nakoniec sťali.

Dlhý čas bolo Vrbové väčšie ako súčasné okresné centrum Piešťany. V roku 1880 malo 4600 obyvateľov, čo bolo o päťsto viac ako vtedy sa rozvíjajúce kúpeľné mesto. Medzi Vrbovčanov sa ešte počítali obyvatelia takzvaných vrbovských lazov, dnes obce Prašník.

Vrbovskú vežu postavili v prvej polovici 19. storočia namiesto jej zbúranej gotickej predchodkyne. Šikmou sa stala až v roku 1930, keď sa náhle naklonila po výdatných dažďoch. Odklon od osi viackrát premeriavali, podľa výsledkov jedného z meraní je viac ako 38-metrová stavba na hlavnom námestí posunutá o 99 centimetrov. Vďaka tejto veži Vrbové občas porovnávali s talianskou Pisou, treba však poznamenať, že známa šikmá veža v Pise bola naklonená o štyri až päť metrov.

Vo Vrbovom sa dajú nájsť dva historické kostoly a synagóga. Katolícky kostol sv. Martina je najstaršou stavbou v meste, postavili ho zrejme koncom 14. storočia. Veľa gotických prvkov zmizlo pri dostavbe nových lodí v neskoršom období. Prízemná fara vedľa kostola pochádza z 18. storočia.

Evanjelický kostol vyrástol koncom 20. rokov 20. storočia, keď ho postavili namiesto zbúraného tolerančného kostola z 18. storočia. Starý kostol sa však na ten dnešný dosť podobal. Synagógu vystavali v druhej polovici 19. storočia a vďaka jej orientálnemu vzhľadu na hlavnej ulici cestou z Piešťan sa vôbec nedá prehliadnuť. Židovská komunita vo Vrbovom tvorila v roku 1880 podľa dobových údajov 28 percent obyvateľstva. Jej rodáci sa stali rabínmi v Berlíne (David Zvi Hoffmann) i Jeruzaleme (Chaim Jozef Sonnenfeld).

Na Beňovského ulici, námestiach a Štefánikovej dodnes stojí viacero historických domov. Takzvaná Beňovského kúria je poznamenaná prestavbou z 90. rokov a pochádza ešte zo 17. storočia. Nie je jasné, či sa Móric Beňovský narodil práve v nej, alebo v inom kaštieli, ktorý sa nezachoval. Zaujímavou budovou je obecný dom zo začiatku 20. storočia na Štefánikovej, zhruba rovnako stará budova banky alebo rabínov dom na Beňovského ulici. Neďaleko centra na Jantauschovej ulici je komplex budov kláštora z 30. rokov 20. storočia.

Za socializmu Vrbové vyrastalo okolo miestnej textilky Trikota, ktorá vznikla ešte za Slovenského štátu ako Bosákove textilné závody. Po revolúcii Trikotu sprivatizovali a neskôr skrachovala.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť vo Vrbovom


Zaujímavé články o Vrbovom


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2023. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, územného plánu mesta z roku 2007 a publikácií Ľubomír Bosák: Vrbovské letopisy a Ľubomír Bosák, Patrik Kýška: Pamiatky Vrbového.