Židovská synagóga. 19. storočie. Beňovského ulica.
  • Mestečko je charakteristické naklonenou vežou a orientálne pôsobiacou synagógou,
  • medzi historické budovy okrem kostolov patrí aj židovská škola, hostinec Floriána Kabáta a bývalá Ľudová banka,
  • vo Vrbovom sa narodil Móric Beňovský, ktorý neskôr vládol časti Madagaskaru.

Malé mestečko neďaleko Piešťan si ešte zachovalo časť svojrázu z dôb minulých. V centre mesta sa dá nájsť mierne naklonená šikmá veža, jedna z najkrajších synagóg na Slovensku a šľachtická kúria, v ktorej asi vyrastal Móric Beňovský nazývaný aj kráľ Madagaskaru, hoci v skutočnosti vládol menšej časti jeho územia.

Vrbové sa v stredoveku vyvíjalo ako zemepanské mestečko patriace k čachtickému panstvu podobne ako Myjava či Stará Turá. Vo svojej moci ho tak mal poľský šľachtic Ctibor z Ctiboríc, Országovci, Nádasdyovci a neskôr po rozdrobení panstva viacero ďalších rodov – napríklad Drugethovci, Révaiovci. Posledne menovaní mali v mestečku svoj kaštieľ.

Dlhý čas bolo Vrbové väčšie ako súčasné okresné centrum Piešťany. V roku 1869 malo 4600 obyvateľov, čo bolo o tisíc viac ako malo vtedy sa rodiace kúpeľné mesto. Medzi Vrbovčanov sa ešte počítali obyvatelia takzvaných vrbovských lazov, dnes obce Prašník.

Vrbovskú vežu postavili v prvej polovici 19. storočia namiesto jej zbúranej gotickej predchodkyne. Šikmou sa stala až v 30. rokoch 20. storočia, keď sa náhle naklonila po výdatných dažďoch. Odklon od osi viackrát premeriavali, podľa výsledkov jedného z meraní je viac ako 38-metrová stavba na hlavnom námestí posunutá o 98 centimetrov. Vďaka tejto veži Vrbové občas porovnávali s talianskou Pisou, treba však poznamenať, že známa šikmá veža v Pise bola naklonená o štyri až päť metrov.

Vo Vrbovom sa dajú nájsť dva historické kostoly a synagóga. Katolícky kostol sv. Martina je najstaršou stavbou v meste, postavili ho zrejme koncom 14. storočia. Veľa gotických prvkov zmizlo pri dostavbe nových lodí v neskoršom období. Prízemná fara vedľa kostola pochádza z 18. storočia.

Evanjelický kostol vyrástol v roku 1929, keď ho postavili namiesto zbúraného tolerančného kostola z 18. storočia. Starý kostol sa však na ten dnešný dosť podobal. Synagógu vystavali v druhej polovici 19. storočia a vďaka jej orientálnemu vzhľadu na hlavnej ulici cestou z Piešťan sa vôbec nedá prehliadnuť. Židovská komunita vo Vrbovom tvorila veľkú časť obyvateľstva, jej rodáci sa stali rabínmi v Berlíne i Jeruzaleme a za prvej republiky tvorila takmer 15 percent obyvateľstva.

Na Beňovského ulici, námestiach a Štefánikovej dodnes stojí viacero historických domov. Takzvaná Beňovského kúria je poznamenaná prestavbou z 90. rokov a pochádza ešte zo 17. storočia. Nie je úplne isté, či sa Móric Beňovský narodil práve v nej, alebo v inom kaštieli, ktorý sa nezachoval. Zaujímavou budovou je obecný dom zo začiatku 20. storočia na Štefánikovej, zhruba rovnako stará budova banky alebo takzvaný Rabínov dom na Beňovského ulici. Neďaleko centra na Jantauschovej ulici je komplex budov kláštora z 30. rokov 20. storočia.

Za socializmu Vrbové vyrastalo okolo miestnej textilky Trikota, ktorá vznikla ešte za Slovenského štátu. Po revolúcii Trikotu sprivatizovali a neskôr skrachovala.

Fotky sú z roku 2008.