• V niektorých historických obdobiach boli významnejšie než Trebišov, väčšina centra je však zbúraná,
  • z pamiatok sa zachoval katolícky kostol a židovský cintorín.

Pred druhou svetovou vojnou boli Sečovce mestom s viacerými kaštieľmi, tromi historickými kostolmi, synagógou, finančným úradom a súdom. Po prechode frontu v roku 1944 z tohto mesta zostala len hromada trosiek, do ktorých sa postupne vracali evakuovaní obyvatelia. Komunistický režim Sečovce navyše značne prestaval a výsledkom všetkých týchto udalostí je dnešná podoba mesta – prevažne socialistické námestie, prestavaný kostol s vysokou vežou a niekoľko starších prízemných budov v okolí.

Katolícky kostol na námestí, pôvodne stredoveký, je jediným z trojice pôvodných cirkevných pamiatok, ktoré prežili doteraz. Jeho nápadne vysokú vežu (dosahuje takmer výšku veže košického dómu) postavili až po druhej svetovej vojne pri jeho obnove, časť stavby má ešte pôvodné gotické znaky. Zvyšné dva kostoly – kalvínsky a gréckokatolícky, počas vojny zničili. Gréckokatolíci si ako náhradu postavili nový chrám, pred ktorým stojí súsošie Cyrila a Metoda. Na mieste jedného z kaštieľov stojí kultúrny dom.

Sečovce boli v stredoveku zemepanským a trhovým mestečkom. V niektorých historických obdobiach Sečovce predstihovali aj dnešné okresné mesto Trebišov. Po stavovských povstaniach v 17. a 18. storočí bol napríklad Trebišov taký zdecimovaný, že tam zanikla i tradícia a výsada miestnych trhov a jeho obyvatelia chodievali práve do Sečoviec. Trebišov, v ktorom od začiatku 20. storočia fungoval veľký cukrovar, neskôr Sečovce predstihol a za prvej republiky sa tam zo Sečoviec presunulo aj sídlo okresu.

Mesto malo pred vojnou silnú židovskú komunitu, za prvej republiky predstavovala viac ako štvrtinu obyvateľstva. Vidieť to je aj na miestnom židovskom cintoríne na Jarnej ulici, kde stojí množstvo pomníkov a niektoré z nich sú pomerne honosné. Synagóga do dnešných čias neprežila. Súčasné Sečovce sú skôr známe silnou rómskou menšinou, atlas rómskych komunít z roku 2013 ich počet odhadol na 23,5 percenta.

Charakter mestečka spred druhej svetovej vojny ešte pripomína niekoľko prízemných domov so zdobenými priečeliami na hlavnom ťahu z Košíc do Michaloviec. Jedným z nich je budova základnej umeleckej školy.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Sečovciach

  • Nenašiel som žiadne múzeum ani galériu s otváracími hodinami.

Zaujímavé články o Sečovciach


Fotogaléria

Fotky sú z roku 2007. Popisy sú podľa webovej stránky mesta, gréckokatolíckeho farského úradu, IAJGS a zoznamu Pamiatkového úradu SR.