Bývalý pivovar. 17. storočie. Pivovarská ulica.
  • Najviac historické mesto na Kysuciach, centrum je zachovalejšie než v Čadci,
  • niektoré meštianske domy majú podobne ako v Žiline arkády, čo je na Slovensku netypické,
  • v centre stoja dva kostoly a bývalý pivovar zo 17. storočia.

Kysucké Nové Mesto je napriek svojmu názvu najviac historickým mestom na Kysuciach. Počtom pamiatok mierne predstihuje aj väčšiu Čadcu. Niektoré meštianske domy majú arkády, vďaka čomu sa mesto trochu podobá na Žilinu. Centrum zahŕňa dva historické kostoly a starý niekoľkostoročný pivovar s neodmysliteľným bocianím hniezdom.

Mesto je staršie než veľká časť obcí na Kysuciach, ktoré vznikali v 16. a 17. storočí valašskou kolonizáciou. Kysucké Nové Mesto sa spomínalo ešte v stredoveku a malo trhové práva typické pre zemepanské mestečko. V 19. a začiatkom 20. storočia bolo už pomerne v ústraní a nemalo viac ako 2000 obyvateľov, čo ho radilo za Čadcu a Turzovku.

Historické jadro tvorí predovšetkým Belanského ulica a Námestie slobody s meštianskymi domami. Niektoré z nich, napríklad bývalá fara, majú viac ako 200 rokov. Pivovar, zrekonštruovaná budova, v ktorej sa v čase mojej návštevy nachádza reštaurácia, pochádza zo 17. storočia. Podobných pamiatok nie je na Slovensku až tak veľa, aj keď varenie piva v réžii zemepánov alebo mesta bolo začiatkom novoveku typické pre takmer každé mestečko na Slovensku. K novším pamiatkam patrí hotel z roku 1906 (ako prezrádza rok na jeho priečelí).

Oba historické kostoly sú katolícke. Kostol svätého Jakuba má stredoveký základ, mariánsky je novší, z 18. až 19. storočia. Medzi náboženské pamiatky možno zaradiť aj židovský cintorín. Nachádza sa v areáli klasického cintorína, v čase mojej návštevy (apríl 2008) však bol v žalostnom stave a medzi krovinami a stromčekmi sa dalo rozoznať len niekoľko náhrobkov. Podobný osud mal aj cintorín v Čadci, ktorý je už zničený úplne.

Za socializmu začal v Kysuckom Novom Meste vyrábať podnik ZVL (pôvodne Závody presného strojárstva) a pochopiteľne sa rozbehla i typická panelová výstavba, ktorá sa stihla zahryznúť aj do historického centra. Napriek tomu nie je jadro tak poškodené ako v Čadci.

Fotky sú z roku 2008.