Kostol sv. Kríža. 16. storočie. Hlavné námestie.
  • Novozámocká pevnosť patrila v 17. storočí medzi najvýznamnejšie pevnosti v Uhorsku, no dobyli ju Turci a neskôr ju dali zbúrať Habsburgovci,
  • Nové Zámky prišli bombardovaním počas druhej svetovej vojny a po socialistických prestavbách o veľkú časť historického centra,
  • zachoval sa kostol na námestí, kláštor a ortodoxná synagóga,
  • v kaplnke v parku je pochovaný Anton Bernolák, pamätnú tabuľu má aj v maďarčine.

Nové Zámky v 17. storočí patrili medzi najvýznamnejšie protiturecké pevnosti v habsburskej monarchii, dnes však túto históriu pripomína už len máločo. Hoci pôdorys ulíc v centre mesta ešte stále zodpovedá starej pevnosti, na námestí aj v jeho okolí sú väčšinou socialistické budovy. Pod tento stav sa podpísalo aj bombardovanie za druhej svetovej vojny, ktoré patrilo vôbec k najhorším na území Slovenska. Zo starších pamiatok sa zachovalo len niekoľko kostolov, barokových kaplniek, budova gymnázia, kalvária či ortodoxná synagóga.

Dobytie novozámockej pevnosti v roku 1663 Turkami (napriek jej nákladnej výstavbe) bolo pre vtedajšiu habsburskú monarchiu jednou z najhorších katastrof celého storočia. Nielen Nové Zámky, ale celý juhozápad dnešného Slovenska sa dostal do rúk Osmanskej ríše. V Nových Zámkoch trvala turecká nadvláda viac ako 20 rokov a v meste mali aj svoju mešitu.

Na rozdiel od podobných pevností v Komárne a Leopoldove sa z novozámockej nezachovalo takmer nič. Kráľ Karol III. ju dal po oslobodení mesta zbúrať, aby nemohla slúžiť protihabsburským rebelantom. Časť múru ešte zostala pod súčasnou kalváriou z 19. storočia a dá sa vidieť. Samotná kalvária bola v čase mojej návštevy zamknutá.

Novozámocké Hlavné námestie bolo kedysi odrazom veľkého stavebného rozmachu mesta v 19. a na začiatku 20. storočia. Nové Zámky ležali na strategicky dôležitej železničnej trati z Bratislavy do Budapešti a krátko po vzniku prvej Československej republiky patrili k najväčším mestám na Slovensku. Honosné budovy hotela Zlatý lev či Primaciálneho paláca však neprežili bombardovanie počas druhej svetovej vojny, keď v meste zomreli tisícky ľudí. Ničenie viac i menej poškodených pamiatok potom dokončil komunistický režim.

Z historických budov sa na námestí zachoval len kostol sv. Kríža zo 16. storočia a františkánsky kláštor zo 17. storočia, teda ešte z obdobia pred príchodom Turkov. Pamiatkou na prelom 19.a 20. storočia je ešte veľká budova gymnázia a niekoľko ďalších budov. Zachovalo sa aj viacero kaplniek z 18. storočia. V najstaršej z nich, kaplnke sv. Trojice, je pochovaný kňaz a tvorca prvého spisovného slovenského jazyka Anton Bernolák. To, že zomrel práve v prevažne maďarských Nových Zámkoch, je málo známe. Farárom tu bol viac ako 15 rokov. Na kaplnke má dokonca pamätnú tabuľu v maďarčine s menom Bernolák Antal.

Význam mala tiež novozámocká židovská komunita. Cintorín v poli za mestom má tisícky náhrobkov, zostal i pôvodný pohrebný domček a pamätník masovej popravy z čias holokaustu. V centre mesta stále stojí ortodoxná židovská synagóga, ktorú dodnes využíva miestna židovská komunita. Väčšiu neologickú synagógu s dvomi vežičkami zbúrali za komunizmu.

Celkovo však v Nových Zámkoch prevažujú socialistické budovy. Bývalý režim sa snažil mesto výrazne prestavať a tak zmizlo veľa budov, ktoré prežili bombardovanie. Dnes patria Nové Zámky do druhej dvadsiatky slovenských miest podľa počtu obyvateľov, z toho 22 percent je maďarskej národnosti.

Fotky sú z roku 2007 a 2018.