Spišská Kapitula
  • Súčasťou Spišského Podhradia je sídlo biskupstva Spišská Kapitula, ktorá je mestskou pamiatkovou rezerváciou a zapísali ju do zoznamu UNESCO,
  • v samotnom meste sú tri historické kostoly a desiatky meštianskych domov,
  • tunajšia synagóga je jednou z mála na Spiši, ktorá sa zachovala v pôvodnej podobe,
  • Spišský hrad nepatrí k mestu, hoci je v jeho bezprostrednej blízkosti.

Napriek tomu, že toto mesto má len necelé štyri tisícky obyvateľov, patrí počtom pamiatok k najviac historickým sídlam na Spiši i na celom Slovensku. Mestečko pod Spišským hradom sa skladá z dvoch častí – Spišskej Kapituly, ktorá bola v stredoveku prepošstvom a neskôr biskupstvom, a samotného Spišského Podhradia. Spišský hrad k mestu formálne nepatrí, aj keď sa rozprestiera bezprostredne nad mestom. Dokonca sa zaraďuje pod Košický kraj, zatiaľ čo Spišské Podhradie patrí ku kraju Prešovskému.

História Spišského Podhradia má veľa spoločného s ostatnými mestami na Spiši. Mesto získalo v stredoveku svoj charakter nemeckou kolonizáciou a patrilo do Spoločenstva spišských Sasov, ktoré dostalo v roku 1271 spoločné mestské výsady od uhorského kráľa Štefana V. V roku 1412 ho Žigmund Luxemburský spolu s ďalšími spišskými mestečkami dal do poľského zálohu, z ktorého Spiš vybojovala späť až Mária Terézia.

Podobne ako aj ďalšie mestá v poľskom zálohu si Spišské Podhradie udržalo mestský charakter, keď využívalo možnosť získavať výsady od poľských i uhorských kráľov. Dodnes tak v meste možno vidieť desiatky meštianskych domov, predovšetkým na Palešovom a Mariánskom námestí. Farský kostol Narodenia Panny Márie má románsky pôvod, aj keď je prestavaný. Zo stredovekých čias pochádza i kostol s kláštorom milosrdných bratov, ktorý pôvodne slúžil ako špitál. Nie všetky domy sú v dobrom stave, nájdu sa aj také, z ktorých zostala len pôvodná fasáda a zachráni ich len rýchla rekonštrukcia.

Spišská Kapitula, ktorá leží na úpätí kopca nad mestom, bola až do roku 1949 samostatnou obcou. Od roku 1776 sa spolu s Rožňavou a Banskou Bystricou stala sídlom biskupstva. Aj niektoré tunajšie kanónie, biskupský palác a kostol sv. Martina majú stredoveký pôvod. Na kopcoch Pažica a Sivá brada nad Kapitulou stoja kaplnky.

Nemci na Spiši sa v 16. storočí stali rýchlo zástancami protestantskej viery, neskôr za rekatolizácie zo strany habsburských i poľských kráľov sa mestečko aj vďaka blízkosti Kapituly rýchlo pokatolíčtilo. Evanjelici sa z tvrdých opatrení spamätali až po vydaní Tolerančného patentu Jozefa II. koncom 18. storočia a začiatkom nasledujúceho storočia si postavili svoj kostol.

Zaujímavosťou Spišského Podhradia je zrekonštruovaná židovská synagóga na Štefánikovej ulici. Spolu so synagógou v Poprade je totiž jedinou na Spiši, ktorá sa zachovala v pôvodnej podobe. Niekoľko ďalších chrámov v Spišskej Belej či v Huncovciach síce tiež ešte existuje, ale sú prestavané na nepoznanie na rodinné domy alebo iné účely. Nad mestom v opustenej lokalite pri tehelni stojí tiež židovský cintorín s viac ako dvoma stovkami náhrobkov.

Kým v stredoveku sa spišské mestá zaraďovali medzi najvýznamnejšie v Uhorsku, v 19. storočí už väčšina z nich nezadržateľne zaostávala. Aj Spišské Podhradie už bolo najmä odrazom bývalej slávy, aj keď pred prvou svetovou vojnou začal vyrábať podnik Jána Harmatu, ktorý mal neskôr zásluhu aj na pomernej rýchlej elektrifikácii mesta. Továrnikova vila a sčasti aj fabrika ešte stále stoja na Štefánikovej ulici. Známa boli tiež tunajšia výroba párkov.

Na stratu významu poukazuje aj administratívny vývoj – v 19. storočí malo Spišské Podhradie s prestávkami štatút okresného mesta. Za prvej republiky už patrilo pod okres Levoča a počas bývalého režimu mu neprislúchalo už ani len označenie mesto. Získalo ho späť až po revolúcii. Komunistické vedenie Spišskému Podhradiu vôbec neprialo aj z iných dôvodov. Spišský biskup Ján Vojtaššák patril medzi politických predstaviteľov vojnového Slovenského štátu, ale aj medzi oponentov komunistických opatrení a dlhé roky si za to odpykal vo väzení.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Spišskom Podhradí


Zaujímavé články o Spišskom Podhradí


Fotogaléria

Fotky sú väčšinou z roku 2011, staršie z 2007. Popisy k fotkám sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR.