Bývalý hotel Reich zo začiatku 20. storočia. V Čadci sa veľa pamiatok nezachovalo, toto je však pozitívny príklad.
  • Historické centrum z veľkej časti zbúrali za komunizmu, nevyhla sa tomu ani fara, kde koncom roka 1848 pôsobila Slovenská národná rada,
  • okrem kostola sv. Bartolomeja sa zachovali budovy mestského a okresného úradu z prvej Československej republiky či budova, v ktorej sídli Kysucké múzeum.

Krátka prechádzka po dvoch-troch uliciach tvoriacich centrum Čadce ponúka kostol, historické domy z 19. a začiatku 20. storočia či dve veľké budovy úradov z prvej republiky. Najväčší vplyv na súčasný vzhľad mesta však mal komunizmus. Ako najväčšie mesto na Kysuciach poznamenali Čadcu socialistické prestavby viac než okolité mestečká v regióne a navyše im padli za obeť aj mnohé staršie domy.

Historické jadro mesta tvorí predovšetkým Námestie slobody s kostolom z 18. storočia a Palárikova ulica, kde sa nachádza väčšina starších domov. Centrum pretína hlavná cesta od Žiliny. Najväčšie predvojnové budovy sú mestský a okresný úrad z čias prvej republiky. Obe sa vďaka svojim rozmerom vedľa malých najviac jednoposchodových domčekov nedajú prehliadnuť.

Stredoveké stavby v Čadci nenájdete. Dôvod je jednoduchý, Čadca vznikla až v 16. storočí vďaka valašskému osídľovaniu. Označenie mestečko a právo usporiadať každoročné trhy získala za Márie Terézie. Vďaka rozsiahlemu chotáru s veľkým počtom kopaníc mala Čadca významný počet obyvateľov – koncom 18. storočia to bolo viac ako 4000, čo ju radilo medzi väčšie slovenské mestá. Jednou z najstarších historických budov v meste je kostol sv. Bartolomeja z 18. storočia.

Hospodársky rozmach mestečka nastal najmä po výstavbe košicko-bohumínskej železnice v roku 1871. Okrem toho bola Čadca od polovice 19. storočia sídlom slúžnovského úradu, takže v nej sídlili viaceré inštitúcie uhorského štátu na okresnej úrovni. Práve v posledných desaťročiach Rakúsko-Uhorska vyrástla veľká časť meštianskych domov na Palárikovej či Námestí slobody. Centrom okresu bola Čadca i za prvej republiky.

Socializmus z historickej atmosféry mesta poriadne ukrojil. Zbúrali synagógu i starú faru. Jej osud pripomína ešte moderný pamätník takzvanej zimnej výpravy slovenských dobrovoľníkov v roku 1848, keď pomáhali cisárskemu vojsku bojovať proti Kossuthovej revolúcii v Uhorsku. Práve na fare totiž sídlil politický orgán Slovákov – Slovenská národná rada.

Dobre neskončil ani židovský cintorín, ktorý sa v posledných desaťročiach postupne menil na prázdnu trávnatú plochu. Na jeho mieste však stojí aspoň pamätník.


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v Čadci


Zaujímavé články o Čadci


Fotogaléria

Fotogaléria je z roku 2024. Popisy sú podľa zoznamu Pamiatkového úradu SR, seriálu Stratená Čadca na webe mojekysuce.sk, článku z Aktualít.sk o historickej textilke a historických pohľadníc.