Bývalý hostinec a hotel. 19. storočie. Hlavná ulica.
  • Turci si tu v 16. storočí zriadili dnes už zaniknutú pevnosť Džigerdelen Parkan,
  • medzi staršími budovami prevažujú najmä prízemné, výnimkou je kostol, súd, bývalý hotel či prestavaná synagóga,
  • dunajský Most Márie Valérie zbombardovali za druhej svetovej vojny a obnovili ho až v roku 2001.

Štúrovo je jedným z najnavštevovanejších miest južného Slovenska. Hlavným dôvodom však nie sú pamiatky. S výnimkou kostola alebo budovy banky z prelomu storočí centrum tvoria najmä prízemné domčeky a známejší a oveľa historickejší je oproti ležiaci maďarský Ostrihom, od roku 1000 sídlo arcibiskupa pre celé bývalé Uhorsko. Turistov do Štúrova láka skôr veľké termálne kúpalisko.

V stredoveku bolo Štúrovo (vtedy známe ako Kakad) len menšou dedinou. Situácia sa zmenila, keď lokalitu v 16. storočí dobyli Turci a postavili si tam pevnosť s mostom cez Dunaj. Nazvali ju Džigerdelen Parkan (pevnosť zarývajúca sa do pečene nepriateľa) a tento názov už mestečku zostal aj po tom, čo Osmanov vyhnali.

Hoci sa Štúrovo podobne ako Nové Zámky koncom 19. storočia ocitlo na dôležitej železničnej trati Bratislava – Budapešť, až tak sa nerozrástlo a okrem nárožnej budovy banky a katolíckeho kostola svätého Imricha z 18. storočia centrum mesta tvoria skôr prízemné budovy. Medzi zaujímavejšie objekty sa dá doplniť ešte na nepoznanie prestavaná synagóga, v ktorej je dnes centrum voľného času. Za prvej republiky bolo Štúrovo okresným mestom a postavili tu napríklad okresný súd a aj iné budovy.

Zrejme najznámejším miestom Štúrova je Most Márie Valérie s pohnutou históriou. Zbombardovali ho ešte za druhej svetovej vojny. Jeho obnova bola dlho politickým problémom a v čase napätých vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom v 90. rokoch na ňu miestni obyvatelia čakali len márne. Až po zmene vlády na Slovensku sa ľady pohli a v roku 2001 most slávnostne otvorili. V Štúrove sa tiež nachádza jeden z väčších cintorínov vojakov z bývalého Sovietskeho zväzu, má zhruba 5000 hrobov.

Fotky sú z roku 2007.