Bývalá stanica konskej železnice
  • Bytové domy Unitas a budova konskej železnice v Novom Meste,
  • kaverny z prvej svetovej vojny na Kolibe,
  • staré železničné depo s múzeom vo Východnom.

Severovýchodné predmestia Bratislavy patria pod okres Bratislava III. Jeho súčasťou je sídlisková mestská časť Nové Mesto s obytnými domami z prvej Československej republiky, a dve bývalé vinohradnícke obce Rača a Vajnory. Rača mala istý čas charakter mestečka a uchovala si niekoľko menších kaštieľov a kúrií.

Jednou z najstarších budov časti Nové Mesto je bývalá stanica konskej železnice z polovice 19. storočia. Od tejto budovy štartovali v 40. rokoch 19. storočia konské povozy po koľajniciach najprv do neďalekého Svätého Jura, potom do Trnavy a nakoniec aj do Serede. Mestská časť si stanicu cení ako svoju najväčšiu pamiatku a jej podobizeň si dala i do erbu.

Nové Mesto má spomedzi bratislavských častí (s výnimkou centra mesta) asi najviac zachovanú architektúru z časov prvej republiky. Niekoľkoposchodové bytové domy dávajú tvár Legionárskej, Šancovej a najmä Vajnorskej ulici, na ulici Zátišie zas stojí viacero rodinných domov z tohto obdobia. Zo začiatku 20. storočia pochádzajú kasárne v areáli ministerstva obrany na Kutuzovovej ulici. Už za socializmu vznikla budova internátu Mladá garda od známeho architekta Emila Belluša. Internát je charakteristický hodinovou vežičkou.

Čo sa naopak už nezachovalo, sú historické priemyselné budovy. Obeťou developerov sa stala budova továrne Danubius Elektrik na Račianskej, podobne skončila i pekáreň a mlyn medzi Račianskou a Kukučínovou. Ešte v 90. rokoch zbúrali aj pavlačový dom pri starej železničnej zastávke Slovany na Riazanskej, namiesto ktorého dnes stojí parkovisko. Väčšiu časť dnešného Nového Mesta už tvoria panelákové sídliská.

Rača si za socializmu napriek panelákovej výstavbe predsa len uchovala charakter niekdajšieho vinohradníckeho mestečka. Osudu plošného búrania unikla len tesne, krátko pred pádom komunistického režimu jej centrum bránili aktivisti a záchrana starej Rače patrila k prvým náznakom konca socializmu. 

Na Námestí Andreja Hlinku a Alstrovej upúta kaštieľ a poschodová kúria. Katolícky kostol má stredoveký pôvod, evanjelický je z 19. storočia. Zrejme najväčšou historickou budovou Rače je niekdajší nemecký kultúrny dom z roku 1943.

K Rači patrí i malá železničná štvrť Východné s viacerými železničnými budovami z 19. a začiatku 20. storočia. Rušňové depo vo Východnom slúži preto železničných klubom na pravidelné zrazy historických vlakov a železnice si tam zriadili múzeum.

Viac vidiecky charakter majú Vajnory. Podobne ako Rača boli v minulosti vinohradníckou obcou, aj ich názov je odvodený z nemeckého slova Wein. Podobne ako v Rači aj vajnorský kostol má stredoveké múry. Hlavnú ulicu lemujú ľudové rodinné domy.

Podrobné informácie o ďalších častiach mesta:


Táto stránka nie je odborným historickým dielom. Pracujem na nej vo voľnom čase, niekedy sa zmýlim a datovanie pamiatok sa občas mení. Ak nájdete chybu, prosím, napíšte mi na adresu jfilip@omestach.sk.


Čo sa dá navštíviť v treťom bratislavskom okrese


Zaujímavé články o treťom bratislavskom okrese


Fotogaléria

Fotografie sú z rokov 2023, 2024 a 2013. Popisy k fotkám sú podľa stránky Pamiatkového úradu SR, mestského zoznamu pamätihodností a zoznamu pamätihodností mestských častí Nové Mesto, Rača a Vajnory.